Eesti, Soome ja Rootsi ohutusjuurdlusasutuste kohtumistel on seni keskendutud Estonia vrakis leiduva kahe augu tekkepõhjustele. Juhtumiga töötavad uurijad tutvusid produktsioonifirma juuresolekul Estonia dokumentaalfilmi salvestatud materjaliga.

Rootsi Ohutusjuurdluse asutus (Statens Haverikommission, SHK) kohtus 29. oktoobril Estonial hukkunute lähedaste ning pääsenute esindajatega ning kavandab pääsenutega edasisi kohtumisi.

Allveekaadrite hindamiseks ja nende võrdlemiseks Estonia õnnetuse uurimise ühiskomisjoni (JAIC) aruandega kogutakse täiendavaid dokumente ning viiakse läbi mitmeid täiendavaid analüüse. Uurijad on teinud taotlused vajalike dokumentide, nagu näiteks Estonia detailsete jooniste ja merepõhja uuringutulemuste kättesaamiseks. Samuti viiakse läbi metallurgilised ja struktuurianalüüsid, et tuvastada kerevigastuste tekkepõhjused.

Esialgset hindamist läbi viivad uurijad jätkavad oma tööd Euroopa Liidu ja siseseriiklikust seadusandlusest tulenevalt sõltumatutena ning kooskõlas IMO konventsiooniga.