Politsei- ja piirivalveamet (PPA) teatas täna, et alustas reedel tagasi astunud haridusminister Mailis Repsi poolt riigi auto pereasjade ajamiseks kasutamise skeemi osas korruptsiooni tunnustel väärteomenetlust.

Reps on tänaseks tagasiastumisega võtnud poliitilise vastutuse, kuigi see ei pruugi väärteo kinnitamisel teda asjas karistusest vabastada.

Kui seadus paneb ministeeriumi juhtimise vastutuse ainuisikuliselt ministrile, siis tegelikkuses toimub otsuste tegemine natuke peenemalt. Selleks, et ministri juhtimisotsused oleksid kõik seaduslikud ja vastaksid nõuetele, on ministeeriumis ametnikud ja neist kõige tähtsam on kantsler.

Vabariigi valitsuse seadus nõuab kantslerilt lausa eraldi, et ta valvaks eelarveraha otstarbeka kasutamise üle ja korraldaks riigivara kasutamist kooskõlas riigivara seadusega. Kui minister soovib näiteks raha kulutada viisil, mis on seaduse piiri peal või koguni üle selle, on kantsler tema viimane kaitsevall, kes peab ütlema, et otsus oleks vale või kahtlane. Ministrit ta takistada ei saa, kuid Eesti ministeeriumites on olnud juhtumeid, kus ükski ametnik ega ka kantsler ei pane ministri otsusele tavapärast kaasallkirja, millega sisuliselt võtab poliitik kogu vastutuse järgneva eest.

Mailis Repsi autovedude juhtum on aga äraspidine. Pärast Õhtulehe loo ilmumist oli ministri skeemide üheks esimeseks kaitsjaks haridusministeeriumi kantsler Mart Laidmets, kes väljastas isegi sellekohase pressiteate. Laidmets lausa kiitis otsesõnu täna väärteomenetluse alla läinud skeemile takka, millest on selgelt näha, et kõik toimus kantsleri teadmisel ja heakskiidul.

„Haridus- ja Teadusministeeriumi tugistruktuuride töötajad andnud parima, et minister saaks eriti pingelistel tööpäevadel erilisel koroona-aastal oma tööülesandeid täita ja teda aidanud logistiliste probleemidega. Rõhutan, et nimetatud transpordivahendi puhul on tasutud õiguslikult korrektselt erisoodustustasu, mis võimaldab kasutada sõidukit ka töövälisel ajal,“ ütles Mart Laidmets Repsi toetuseks saadetud teates.

Kuivõrd täna aga kogu ministri autovedude skeem PPA poolt avaliku vahendi võimaliku korruptiivse kasutamise tunnustel luubi alla võeti, küsis Delfi jõuliselt Repsi kaitsnud Laidmetsalt, kas ta näeb ka enda, kui ministeeriumi kantsleri vastutust sellise olukorrani jõudmises. Ja kui korruptiivne tegu leiab kinnitust, kas siis ehk peaks ministeeriumi kõrgeim ametnik tagasi astuma?

Haridusministeeriumi pressiesindaja vahendusel saabunud kantsleri vastuses ei näinud Laidmets aga silbi eestki vajadust iseenda vastutust kommenteerida. Selle asemel lubas ta lahkelt vaid vaadata üle ministeeriumi autode kasutamise korra.

„Haridus- ja Teadusministeerium on teinud politseiga äsja algatatud väärteomenetluse käigus igakülgselt koostööd – esitasime politseile soovitud dokumendid ja andsime teavet. Väga hea, kui selle tulemusena tekib suurem selgus ametiautode kasutamise või ministri nõunike funktsioonidega seoses. Valitsus on juba viidanud vajadusele vaadata kõikides ministeeriumides üle ametiautode kasutamise tingimused. Haridus- ja Teadusministeeriumis oleme sellega juba algust teinud: vaatame üle kõik riigivara kasutamisega seotud korrad,“ sõnas Laidmets vastamata kuidagi küsimusele, milline on tema enda vastutus kogu olukorra tekkimises või kas kavatseb selle märgiks ka samme astuda.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid