Eesti meediaettevõtete liit pöördus täna peaminister Jüri Ratase poole, kuna liidu hinnangul ründas justiitsminister Raivo Aeg vaba ajakirjandust. Aeg saatis möödunud nädalal peaprokurör Andres Parmasele SMS-i, kus palus prokuratuuril anda hinnang sellele, kas Õhtuleht rikkus võimalikku korruptsioonijuhtumit uurides ja selle käigus ministri ametiautot jälitades seadust.

Peaminister Jüri Ratas vastas meedialiidule ühismeedia vahendusel, et tema hinnangul ei rünnanud justiitsminister Raivo Aeg vaba ajakirjandust.

Delfi rääkis Raivo Aegiga juhtunu lahti.

Õhtuleht kogus tõendeid võimaliku korruptsioonijuhtumi kohta. Te ise olete ju ka minevikus häälekalt korruptsiooni vastu võidelnud. Miks te siis ikkagi nüüd peaprokurör Andres Parmasele selle sõnumi läkitasite, et tasuks Õhtulehe tegevust uurida?

Olen korruptsiooni vastu olnud minevikus, olen olevikus ja ka tulevikus. Austan uurivat ajakirjandust, kes need korruptsiooni ilmingud välja uurib, teinekord koostöös õiguskaitseorganitega. Nii et see on igati tervitatav. Aga mis nüüd puudutab seda eelmise nädala pressikonverentsi, siis seal ma väga selgelt – no võib-olla siis mitte piisavalt selgelt – ütlesin välja, et minu jaoks väärtushinnanguliselt ei olnud korrektne tegevus, kui asuti eraviisiliselt jälitama ministri alaealisi lapsi.