Kohus karistas Stockmanni ristmikul suuravarii põhjustanud Kobingut (26), kes toona kandis eesnime Gregor, kahe aasta ja kaheksa kuu vanglakaristusega, millest pool aastat pidi Kobing reaalselt trellide taga olema. Ülejäänud kaks aastat ja kaks kuud lubas kohus kanda tingimisi. Seejuures oli üheks tingimuseks, et Kobing peab kolme aasta jooksul hüvitama neljale kõige raskemalt vigastatule mittevaralise kahju, kokku 45 000 eurot.

Tähtaeg kukkus eelmise aasta 24. oktoobril, aga Kobing oli selleks ajaks kannatanutele maksnud vaid umbes 50 eurot. Kriminaalhooldaja tegi seepeale kohtule avalduse, et Kobingu vanglakaristus tuleks täitmisele pöörata, ent Harju maakohus otsustas, et annab talle kahjunõuete tasumiseks veel aasta ajapikendust.

Tänavu oktoobris pääses Kobing vanglakaristusest, sest sai vanemate abiga kannatanute kahjunõuded ära maksta. Tema kaitsja Urmas Simon ütles, et Kobingu vanemad võtsid selleks laenu. "Neil ei jäänud ju muud üle, et poiss vangi ei peaks minema," sõnas ta.

Kannatanute kaitsja Indrek Sirk ütles, et kohtuotsusega mõisteti hüvitis välja neljale kannatanule. Lisaks Kobingu vanemate poolt tema nimel tasutud nõuetele kattis osaliselt kahju ka kindlustusandja. Sirk ütles, et ei saa rääkida täpsetest summadest, kuidas hüvitise osa kindlustuse ja Kobingu vahel jagunes, kuna sõlmitud kompromisslepingud on konfidentsiaalsed.

Ta tõi aga välja, et 2016. aastal tehtud kohtuotsusega mõisteti kannatanutele välja hüvitised 5000, 8000, 14 000 ja 18 000 eurot. "Oliver Kobing ei maksnud kolm aastat midagi, tema kindlustusandja keeldus ka alguses maksmast. Kõik kannatanud esitasid kindlustusseltsi vastu hagi, mis on erinevatel aegadel 2017 kuni 2020 lõppenud kompromissidega. See tähendab, et osa Kobingult väljamõistetud kahjust on kannatanutele tasutud kindlustuse poolt ja osa Kobingu poolt," selgitas Sirk.

"Et lõpetada pikaleveninud ja kannatanute jaoks koormavad kohtuvaidlused, loobus üks kannatanutest ka osaliselt temale väljamõistetud hüvitisest. See tähendab, et talle maksti lõpuks väiksem summa, kui kohtuotsusega välja mõisteti," lisas ta.

Nii Sirk kui ka Kobingu kaitsja Simon nentisid, et kannatanutele väljamõistetud mittevaralise kahju hüvitiste osas on nüüd vaidlused lõppenud ja õigusrahu saabunud. Sirk aga tõi välja, et kohtuvaidlustega kaasnenud õigusabikulusid ei ole Kobing sentigi hüvitanud ja kuigi avaldus selleks on kohtutäiturile esitatud, siis erilist lootust nende hüvitamiseks ei ole.

"Selle kohtuasja üks olulisi asjaolusid oli kannatanutele kahju hüvitamise sidumine süüdimõistetu katseajaga. Esimesed kolm aastat ei maksnud Kobing midagi põhjusel, et ta ei saanud aru selle olulisest tema vangistusele. Nimelt kohustas kohus hüvitama kahju katseaj ehk kolme aasta jooksul. Kui ei hüvita, siis tuleb täitmisele pööramata vangistus ära kanda. Ilma selle klauslita oleks kohtuotsus olnud nende kannatanute jaoks sama väärtusetu paber, nagu sadadele teistele kannatanutele, kellele kohus küll mõistab hüvitise välja, kuid süüdlased ei maksa midagi," sõnas Sirk.

Lisaks kannatanute õigusabikulutustele tuleb Kobingul ka Tallinna linnale välja maksta liiklusõnnetusega kaasnenud kulud, ütles Simon.

Õnnetuses sai viga 13 inimest

2015. aasta 16. mai hommikul põhjustas Kobing Tallinnas Tartu maantee ja Kreutzwaldi tänava ristmikul suuravarii, kui põrkas kokku Kreutzwaldi tänavalt vasakpööret teinud autoga, mida juhtis 42-aastane Eve.

Kokkupõrke tagajärjel paiskus Eve juhitud auto otsa Tartu maantee sõidusuunavööndeid eraldaval ohutussaarel viibinud viiele jalakäijale: 64-aastasele Olegile, 37-aastasele Helenile, 57-aastasele Galinale, 4-aastasele poisile ja 9-aastasele tüdrukule.

Kobing ja temaga autos viibinud kaasreisijad, kaks 17-aastast tüdrukut toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse ning 20-aastane Kristo pöördus ise hiljem Ida-Tallinna Keskhaiglasse. Eve ja temaga autos viibinud kaasreisijad, 15-aastane tüdruk ning 41-aastane Heiki toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse, 51-aastane Peeter toimetati Lääne-Tallinna Keskhaiglasse ning 10-kuune poiss toimetati Tallinna Lastehaiglasse. Ohutussaarel viibinud Oleg, Helen ja Galina toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse; 4-aastane poiss ja 9-aastane tüdruk toimetati Tallinna Lastehaiglasse.

Kohtus tõendati, et Kobing juhtis autot olles eelnevalt tarvitanud alkoholi. Samuti eiras ta suurimat lubatud sõidukiirust, sõites liiklusrohkel tänaval 50 km tunnikiiruse asemel 103 km/ h. Ta ei peatunud keelava punase fooritule ees, asudes eelnimetatud kiirusel ületama reguleeritud ristmikku. Liiklusnõuete rikkumistega põhjustas ta ettevaatamatusest ühele kannatanule eluohtlikud tervisekahjustused.

Pildid avarii toimumiskohast 2015. aastal:

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid