"Eesti Ajakirjanike Liidu juhatus on hämmingus Eesti Vabariigi justiitsministri ettepanekust prokuratuurile hinnata Õhtulehe ajakirjanike tegevuse seaduslikkust haridus- ja teadusministri ametiauto kasutamise uurimisel," teatas liit pressiteate vahendusel. "See, et minister Raivo Aeg saatis riigi peaprokurörile Andres Parmasele SMSi, et ajakirjanike tegevust uuritaks Karistusseadustiku § 137 ehk eraviisilist jälitustegevust käsitleva paragrahvi alusel, on pretsedenditu ja toob tahes-tahtmata meelde okupatsiooniaegse telefoniõiguse, kuigi tehnoloogiliselt kõrgemal tasemel."

EALi juhatuse hinnangul tegid Õhtulehe ajakirjanikud oma tööd, juhtides tähelepanu sellele, et minister ei tohi ametiautot kasutada isiklikel eesmärkidel. "Seda, et teema käsitlemine oli põhjendatud, näitab ka minister Mailis Repsi otsus tagasi astuda. Justiitsministri sammu peab EALi juhatus aga rünnakuks ajakirjandusvabaduse vastu. Karistusseadustiku § 137 võimaldab ebaseadusliku jälitustegevuse eest füüsilise isiku kuni kolmeks aastaks vangistada ja juriidilist isikut karistada rahatrahviga," märkis liit.

"Vastavalt Eesti ajakirjanduseetika koodeksile on ajakirjandusel kohustus kriitiliselt jälgida poliitilise ja majandusliku võimu teostamist ning õigus avalikustada ka inimese eraelulist puutumatust rikkuvaid materjale, kui need on avalikes huvides."