Koalitsioonierakondade esitatud eelnõu järgi soovitakse panna 2021. aasta 18. aprillil korraldatavale rahvahääletusele järgmine muu riigielu küsimus: "Kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks?"

Vastata on võimalik kas "jah" või "ei".

Eelnõu seletuskirjas viidatakse põhiseaduse paragrahvile 27, mis sätestab: "Perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all. Abikaasad on võrdõiguslikud. Vanematel on õigus ja kohustus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest. Seadus sätestab vanemate ja laste kaitse. Perekond on kohustatud hoolitsema oma abivajavate liikmete eest."

Samuti viidatakse perekonnaseadusele, kus on kirjas, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel.

Põhiseaduse paragrahv 105 näeb ette, et riigikogul on õigus panna seaduseelnõu või muu riigielu küsimus rahvahääletusele. Rahva otsus tehakse hääletamisest osavõtnute häälteenamusega. Käesoleval juhul on tegemist "muu riigielu küsimusega".

Rahvahääletuse korraldamise kulud kaetakse riigieelarvest.

Sotsid kavatsevad rahvahääletuse takistamiseks parlamendi töö halvata

Hetkel pole selge, kas koalitsioonierakondade fraktsioonijuhtide Kersti Sarapuu, Siim Pohlaku ja Priit Sibula allkirjadega eelnõu saab riigikogus ka heaks kiidetud, sest sotsiaaldemokraadid plaanivad abieluteemalise rahvahääletuse eelnõule esitada sedavõrd palju parandusettepanekuid, et selle menetlemine jääks pikalt venima, mis sunniks eelnõu riiulisse panema ja küsitluse ära jätma.

Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar ütles, et erakond on korduvalt välja öelnud, et abieluteemalist rahvahääletust ei tohi korraldada. "Enamik küsitlusi näitavad, et suur osa inimestest on meiega sama meelt. Kuna valitsus kavatseb rahvahääletuse jõuga peale suruda, siis on igati põhjendatud, et kasutame demokraatlikus ühiskonnas opositsioonile antud võimalusi sellele vastu seista," sõnas Saar Delfile.

Erakond plaanib eelnõule esitada sedavõrd palju parandusettepanekuid, et selle menetlemine jääks pikalt venima, mis sunniks eelnõu riiulisse panema ja küsitluse ära jätma. Saare sõnul on sotsid oma plaanist juba ammu rääkinud ka Reformierakonnaga, kes tahavad samuti eelnõule vastu seista.