„Erinevate isikute gruppide vahel kontaktide vähendamine on üks olulisemaid meetmeid, kuidas viiruse levikut tõkestada. Koroonaviiruse levik Eestis on viimastel nädalatel suurenenud ning väljalubade peatamine on vajalik eelkõige sõdurite ja nende sugulaste kaitseks,“ ütles kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti.

Väljaõppe korraldamine jätkub kaitseväes vastavalt planeeritule. „Me jõustame tervisekaitse meetmeid viiruse võimaliku leviku tõkestamiseks, kuid samas on meie eesmärgiks jätkata ka igapäevast teenistust reservüksuste ettevalmistamisel ja nõutaval tasemel lahinguvalmiduse hoidmiseks,“ ütles kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem.

Kogu kaitseväes on kasutusele võetud rangemad meetmed viiruse leviku tõkestamiseks. On rakendatud distantsi hoidmine, maskide kandmine, isikukaitse- ja hügieenivahendite kasutamine. Eelistatakse kaugtöö tegemise võimalust ning koosolekute korraldamist virtuaalkeskkonnas.

Kaitseväes koroonaviirus tuvastatud 73 ajateenijal, tegevväelaste ja tsiviiltöötajate hulgas on kaheksa juhtumit. Nakatunud on paigutatud karantiini väeosades või viibivad koduses eneseisolatsioonis. Kõik nakatunud ajateenijad on oma lähedastega ühendust võtnud.

Karantiini paigutatud sõduritega saab ühendust nende isiklike mobiilitelefonide kaudu, samuti on võimalik neile linnakusse saata pakke kas posti teel või jättes pakk väeosa pääslasse.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid