Peterkop nentis, et projektijuhiks sobiva inimese leidmine on keeruline, sest positsioon on kõrge vastutusega, eeldab mitmekülgset kompetentsi rahvusvahelises suhtluses, juriidikas ja merenduses ning ka usaldusväärsust erinevate partnerite silmis.

Kuna sihtotsing loodetud tulemust ei andnud, korraldab Estonia uue uurimise ettevalmistamist edasi riigikantselei Peterkopi juhtimisel.

Riigisekretär selgitas, et tema meeskonna ülesanne on suhelda Estonial olnute omastega ning Soome ja Rootsi kontaktisikutega, samuti koondada Eesti parimad uurimisteadmised ja sõltumatud eksperdid.

"See kõik on ettevalmistav töö, mis oleks tulnud nii ehk naa ära teha ning lähtuvalt valitsuse otsusest ei ole riigikantseleil võimalust tegevusi edasi lükata ja oodata, millal sobilik inimene leitakse. Meie kohus on asjaga edasi liikuda, seda ka teeme," ütles Peterkop.

Kui leitakse projektijuht, annab riigikantselei kõik ettevalmistustööd ja seni tehtu projektijuhile üle.

Oodatakse Soome ja Rootsi vastust

Estonia uue uurimisega ei saa alustada enne, kui Soomelt ja Rootsilt on vastus käes, sest hauarahu lepingust tulenevalt tuleb uurimine läbi viia kolme riigi koostöös. Kuigi Eestil on võimekus töödega ka omal käel alustada, siis ei saa sellega siiski algust teha ilma, et õiguslikud küsimused lahendatud oleks.

"Kui otsustame, et läheme edasi üksi, oleks see riikidevahelisi suhteid rikkuv välislepingu rikkumine. Lisaks peame arvestama, et peame kaitsma inimesi, kes meie heaks töötavad. Hetkel on hukupaiga uurimine kriminaliseeritud nii Soomes kui Rootsis, Eesti ei saa saata meie partnereid, eksperte ja uurijaid, kriminaliseeritud tegevustele. Nii et igal juhul on uurimistegevustega alustamise eeldus juriidilise külje lahendamine," ütles Peterkop.

Konkreetset tähtaega, millal Estonia täiendava uurimisega hiljemalt peaks alustama, ei ole paika pandud.