"Kohtusime hommikul haridusminister Mailis Repsiga. Kuigi jutt käis distantsõppest küsisin Mailiselt mida ta arvab sellest, et tema autojuht päevast päeva tema lapsi küll kooli, küll trenni ja sünnipäevadele veab," kirjutas Ernits. "Mailis ütles, et kõik peaks korras olema. Mina nii ei arva. Ministril on piisavalt raha, et oma laste transpordi eest maksta. Mailise käitumine pole aktsepteeritav. Punkt."

Sama meelt on ka justiitsministeeriumi hallatav veebilehekülg korruptsioon.ee. Ametiseisundi kuritarvitamisest rääkivas alajaotuses kirjeldatakse enam-vähem täpselt seda, kuidas Mailis Repsi on ministeeriumi autojuhist endale isikliku assistendi teinud:

"Avaliku vahendi korruptiivne kasutamine on ametiisiku poolt ametikohustust rikkudes avaliku ülesande täitmiseks mõeldud materiaalse või muu ressursi kasutamine ametiisiku enda või kolmanda isiku huvides, kui see toob kaasa avaliku huvi seisukohast ebavõrdse või põhjendamatu eelise ametiisikule või kolmandale isikule. Sellise kuritarvituse näiteks on ametiauto kasutamine isiklikeks vajadusteks või, seda enam, kõrvalise tulu teenimiseks; samuti oma alluva kasutamine isiklike asjade ajamiseks jms."