Vene Föderatsiooni konstitutsiooni sätet, mis piirab ametiaegade arvu, mille vältel üks ja sama isik võib olla Vene Föderatsiooni presidendi ametikohal, rakendatakse isikule, kes oli ja (või) on Vene Föderatsiooni presidendi ametis, võtmata arvesse ametiaegu, mille vältel ta oli ja (või) on selles ametis Vene Föderatsiooni konstitutsiooni sellise piirangu sisse viinud paranduse jõustumise hetkel, ning see ei välista tema jaoks võimalust olla Vene Föderatsiooni presidendi ametikohal ametiaegade vältel, mida lubab nimetatud säte,” öeldakse seaduseelnõus, vahendab Interfax.

Presidendivalimiste seadusesse on kavas sisse kirjutada ka see, et presidendiks ei saa valida Venemaa kodanikku, kes on olnud president kaks ametiaega või kes on on presidendivalimiste väljakuulutamise päeval president teist ametiaega.

Eelnõu järgi võib presidendiks valida Venemaa kodaniku, kes on vähemalt 35-aastane, on elanud Venemaal vähemalt 25 aastat, kellel ei ole ega ole varem olnud välisriigi kodakondsust või elamisluba või muud dokumenti, mis annab loa alaliselt välismaal elada.

Välisriigi kodakondsuse puudumise nõue ei laiene neile Venemaa kodanikele, kellel „on varem olnud sellise riigi kodakondsus, mis on vastu võetud või mille osa on vastu võetud Venemaa koosseisu”.