KOG turundus- ja kommunikatsiooniteaduste instituudi ja Huawei koostööna Leedus tehtud eksperimendis osales kuus avatud kontori töötajat vanuses 25–35 eluaastat. Eesmärk oli mõista, kas töökeskkonna müra mõjutab inimeste üldist enesetunnet, stressitaset ja töö tulemuslikkust. Kolm meest ja kolm naist – erinevate elualade esindajad – kandsid kahe tööpäeva jooksul pulssi mõõtvaid seadmeid. Esimesel päeval töötasid nad tavapäraselt, teisel päeval kasutasid aktiivse mürasummutusega Huawei FreeBuds Pro kõrvaklappe.

Huawei koolitusjuhi Jekaterina Mishina sõnul võimaldavad Huawei uusimad FreeBuds Pro kõrvaklapid vähendada ümbritsevat müra isegi kuni 40 detsibelli. „FreeBuds Pro kõrvaklappidel on nii sisse- kui ka väljapoole suunatud mikrofonid, mis tuvastavad mürataset kasutaja ümber ja tekitavad seejärel antihelisignaale, mis summutavad välise müra. Sellist tehnoloogiat nimetatakse hübriidaktiivseks mürasummutuseks. Lisaks võimaldavad kõrvaklapid skännida ümbritsevaid helisid ning sõltuvalt müratasemest soovitavad kandjal kasutada sobivat heli summutamise režiimi,“ selgitab koolitusjuht.

Südamelöökide aeglustumine viitab stressi langusele

Avatud kontori eksperimendi käigus mõõdeti osalejate südamelööke minutis, sest nende sagedus on otseselt seotud inimese tähelepanu ja võimega keskenduda tehtavale tööle ja ülesannetele.

Tulemused näitasid, et osalejate produktiivsusele ja keskendumisvõimele avaldas ümbritsev kontorimüra märgatavat mõju. Tulemuste põhjal jagunesid osalejad kolme rühma. Kahe inimese pulss oli märkimisväärselt madalam sellel päeval, kui nad tegid oma tavapärast tööd ja kandsid müra summutavaid kõrvaklappe – nad hindasid enda enesetunnet ja keskendumisvõimet väga heaks. Järgmise kahe osaleja pulss kõrvaklappidega langes samuti, kuigi erinevus oli väiksem, aga ka nemad hindasid enesetunnet ja töövõime paranemist positiivselt. Ülejäänud kahte osalejat kõrvaklappidega töötamine otseselt ei mõjutanud.

Keskendumishäiretest tingitud tööstress võib viia läbipõlemiseni

Organisatsioonipsühholoog Reet Neemoja sõnul kinnitavad erinevad uuringud, et üks põhiline produktiivsuse ja keskendumisvõime langetaja töökeskkonnas on müra. „Avatud kontoris on segajate hulk suurem ja need on rohkem meie kontrolli alt väljas. Näiteks kolleegid räägivad omavahel, keegi kasutab kohviaparaati – isegi kui me vaid märkame seda, siis ajus toimub ümberlülitus ühelt teemalt teisele ja süvenemine katkeb. Olukorras, kus inimene ei saa väliste segajate tõttu pikalt süveneda, tekib stress, mis pikale venides võib viia ka läbipõlemiseni,“ hoiatab Neemoja.

„Oluline on meeles pidada, et meie stressitaset tööl mõjutavad lisaks mürale veel mitmed tegurid, nagu üldine enesetunne, tööülesannete iseloom, kohtumised päeva jooksul ja palju muud. Ent nagu tõestas ka KOG instituudi ja Huawei koostöös tehtud eksperiment, on müra summutavate kõrvaklappide kandmine paljude inimeste jaoks üks lahendus, kuidas paremini keskenduda ning stressi langetada,“ juhib Neemoja tähelepanu.

Millised on võimalikud lahendused?


Lisaks ruumiplaneeringute muutmisele ja privaatset tööd võimaldavate alade loomisele kontoritesse on ka igal inimesel endal võimalik nii mõndagi ära teha, et vajalikel hetkedel rohkem keskendunud olla ning enda aju maksimaalselt ära kasutada.

Reet Neemoja soovitab keskendumisajal lülitada välja kõik, mis tähelepanu kõrvale juhib: „Pane kinni igasugused visuaalsed ja audioteavitused, mis sulle telefoni või arvutisse tulevad. Võimalusel vali selline istumissuund, kus inimeste liikumine sind ei häiri, ja summuta ümbritsev kontorimüra kõrvaklappidega. Soovitan igal inimesel leida ka endale sobiva keskendumis-puhkeaja rütmi. Täiskasvanud inimese puhul on keskmiseks keskendunult tegutsemise ajaks mõõdetud umbes 25 minutit, seejärel tuleks võtta viis minutit puhkeaega.“

Huawei koolitusjuhi sõnul on heli summutamine ja müra mõju inimestele väga individuaalne, mistõttu peaks igaüks seda vastavalt enda vajadustele kohandama.

„Müra summutavad kõrvaklapid on tänapäeval kindlasti nutikas viis oma heaolu ja produktiivsuse kontrollimiseks ka mürarikkas keskkonnas,“ ütleb Huawei koolitusjuht.

Lõpetuseks toob Mishina välja, et Huawei FreeBuds Pro kõrvaklappide kasutamise teeb eriti mugavaks nende pikk tööaeg ja nutikas laadimissüsteem. „Kui mürasummutus on sisse lülitatud, saab ühe laadimisega muusikat kuulata kuni 4,5 tundi ja laadimisalusel kuni 20 tundi. Kõrvaklappe saab laadida traditsioonilisel viisil, aga ka vastupidise laadimise funktsiooniga ehk laadides kõrvaklappide laadimiskorpust nutitelefoni või tahvelarvuti abil,“ selgitab Mishina.

Jaga
Kommentaarid