Inimestelt küsiti: “Kas Teie peate õigeks rahvahääletuse korraldamist küsimuses: “Kas abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks?” Antud küsimusele vastas 45% “Jah” või “Pigem jah”, 50% vastas “Pigem ei” või “Ei” ning 5% “Ei oska öelda”.

Küsitlusest selgub ühtlasi, et kuigi suurem osa inimesi ei pea abieluteemalise rahvahääletuse korraldamist õigeks, siis ei peeta õigeks ka sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDE) plaani selle läbiviimist Riigikogus kõikide vahenditega takistada.

SDE esimees Indrek Saar on öelnud, et tema partei kasutab kindlasti kõiki vahendeid, et abieluteemalise rahvahääletuse otsus seisma panna. Sotsiaaldemokraadid kavatsevad Saare sõnul teha rahvahääletuse otsuse eelnõule nii palju ettepanekuid, et seda poleks võimalik Riigikogus menetleda. Sellest tulenevalt küsiti inimestelt, kas nad peavad õigeks SDE lubadust.

Inimestelt küsiti: “Kas Teie peate õigeks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna lubadust kasutada Riigikogus kõiki vahendeid, et abieluteemalise rahvahääletuse läbiviimist takistada?” 39% vastas “Jah” või “Pigem jah”, 46% vastas “Pigem ei” või “Ei” ning 16% “Ei oska öelda”.

Küsimused olid esitatud järjekorras: 1. “Kas Teie peate õigeks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna lubadust kasutada Riigikogus kõiki vahendeid, et abieluteemalise rahvahääletuse läbiviimist takistada?” 2. “Kas Teie peate õigeks rahvahääletuse korraldamist küsimuses: “Kas abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks?”.

Uuringufirma Norstat Kiirküsitlus viidi läbi 13. - 15. novembrini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel ja sellele osales kokku 500 vastajat.

Antud valimi puhul on statistiline viga +/- 4,4%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.