Saksamaa siseminister Horst Seehofer kirjeldas Euroopa Liidu ühisavaldust reedel kui “suurepärast märki solidaarsusest”. Just Saksamaa oli Austria ja Prantsusmaa kõrval üks neist riikidest, kes nägi vajadust probleemidele sel moel tähelepanu juhtida, vahendab The Guardian.

Võrreldes esialgse versiooniga ühisavalduse sõnastust siiski oluliselt pehmendati: sõna “islam” eemaldati, nagu ka nõudmine, et migrantidel tuleb ära õppida oma uue koduriigi keel ja “teenida endale elatist”.

Ühisavalduses rõhutati siiski olulise sammuna vajadust parandada sotsiaalset ühtekuuluvust. “Integratsioon on kahesuunaline tee, mis tähendab, et migrantidelt oodatakse integreerumiseks aktiivset pingutust, kuigi ka abi on siinkohal oluline,” seisis avalduses.

"Võimalus võtta osa kõigist ühiskonnavaldkondadest on migrantidele - , kellel on seaduslikult lubatud siin viibida, - sama oluline kui meie kõigi jaoks see, et nad tunneksid ja järgiksid kehtivate seaduste kohaselt EL-i ühiseid reegleid ja väärtusi kui eduka integratsiooni alust."

Ühtlasi aga rõhutati: “Euroopa Liidu liikmesriikide demokraatliku korra ja väärtuste või nende siseriiklike seaduste rikkumisi ei tohiks alahinnata ega sallida olenemata sellest, mis neid motiveerib.”

Jutt sanktsioonidest neile, kes ei suuda integreeruda, lõppversioonist
eemaldati ja asendati pehmema hoiatusega vabaühendustele, kes avastatakse seaduste rikkumiselt. “Organisatsioone, mille tegevus ei ole vastavuses tänaste seadustega /.../ ega kooskõlas fundamentaalsete õiguste ja vabadustega, ei peaks riiklikul ega Euroopa tasandil avalikest vahenditest toetama,” märgiti ühisavalduses. “Ühtlasi tuleks piirata soovimatut välismõju, mis tuleneb kodaniku- ja usuorganisatsioonide läbipaistmatust rahastusest.”

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel kutsus veel eelmisel nädalal üles looma ka Euroopa instituuti, mis tegeleks islamiusku kuulutavate imaamide koolitamisega. Ühisavalduses märgiti aga pelgalt, et blokk peaks “edendama, et usuharidus - soovitatavalt Euroopa Liidu sees - oleks kooskõlas Euroopa fundamentaalsete õiguste ja väärtustega”.

Algne versioon tegi ennekõike muret Hollandi, Rootsi, Hispaania, Itaalia ja Luksemburgi valitsustele, kes avaldasid rahulolematust terrorismivastase võitluse otsese seostamise üle migratsiooniga ja selge fookuse asetamisega “islamismile”.