„Rahumeelse elanikkonna ohutuse tagamiseks planeeritakse paigutada positsioonidele vaatluspostid lõuna vastutusalas, kus veel kaks päeva tagasi toimus aktiivne sõjategevus,” teatas Venemaa relvajõudude kindralstaabi operatiivpeavalitsuse ülem Sergei Rudskoi, vahendab Interfax.

Pooltevahelisele kokkupuutejoonele Mägi-Karabahhis ja Laçıni koridori äärde paigutatakse kokku 16 Vene vaatlusposti, teatas Rudskoi.

Rudskoi sõnul on Vene rahuvalvajad juba võtnud oma kontrolli alla Laçıni koridori, mis ühendab Mägi-Karabahhi Armeeniaga.

Vene rahuvalvajate vastutusala on jagatud lõuna- ja põhjatsooniks. Esimene hõlmab territooriume Stepanakerti, Ağdami ja Laçıni juures, teine Tǝrtǝri ja Ağdami rajooni põhjaosi ning Mardakerti.

Rudskoi sõnul on vaatluspunktide eesmärk Armeenia ja Aserbaidžaani vahelisest relvarahukokkuleppest kinnipidamise kontrollimine.

Rudskoi teatas, et Vene rahuvalvajatel Mägi-Karabahhis on kõige moodsam relvastus ja eritehnika.

Varem teatati, et Venemaa paigutab Mägi-Karabahhi 1960 rahuvalvajat, 90 soomustransportööri ning 380 ühikut auto- ja eritehnikat.

Venemaa vahendusel sõlmitud Armeenia ja Aserbaidžaani vahelise relvarahukokkuleppe tingimused on järgmised:

- Täielik relvarahu kuulutatakse välja 10. novembri keskööst Moskva aja järgi. Aserbaidžaani ja Armeenia väed jäävad positsioonidele, kus nad asuvad.

- Pooled võtsid kohustuse vahetada sõjavange.

- Jerevan peab enne 15. novembrit tagastama Bakuule Kǝlbǝcǝri rajooni ja enne 1. detsembrit Laçıni rajooni, jättes endale viiekilomeetrise laiusega Laçıni koridori, mis tagab Mägi-Karabahhi ja Armeenia vahelise ühenduse. Seejuures Šuši linna, mille vabastamisest Bakuu teatas, see punkt ei puuduta. Lisaks sellele peab Armeenia enne 20. novembrit ära andma Ağdami rajooni ja enda käes oleva Qazaxi rajooni osa.

- Kokkupuutejoonele Mägi-Karabahhis ja Laçıni koridori äärde paigutatakse Vene rahuvalvajad – 1960 sõjaväelast laskurrelvadega, 90 soomustransportööri ning 380 ühikut auto- ja eritehnikat.

- Rahuvalvajad paigutatakse positsioonidele paralleelselt Armeenia vägede väljaviimisega. Rahuvalvajate kohalviibimise aega piiratakse viie aastaga automaatse ajapikendusega veel viieks aastaks, kui kokkuleppe ükski osapool ei otsusta sellest lahkuda.

- Lähima kolme aasta jooksul tuleb kindlaks määrata Laçıni koridori uue liikumistee ehitusplaan, mis võimaldab ühendust Stepanakerti ja Armeenia vahel. Sellele peaks järgnema Vene rahuvalvajate ümberpaiknemine selle marsruudi kaitsele. Aserbaidžaan garanteerib seejuures transpordiühenduse ohutuse Laçıni koridoris.

- Sisemiselt ümber paiknenud isikud ja põgenikud peavad naasma Mägi-Karabahhi ja ÜRO põgenike ülemkomissari ametkonna kontrolli all olevatesse rajoonidesse.

- Kõik majanduslikud ja transpordiühendused regioonis tuleb blokeeringust vabastada, kusjuures Armeenia võttis endale kohustuse tagada transpordiühendus Aserbaidžaani läänerajoonide ja Nahhitševani vahel. Ühendusi hakkavad kontrollima Vene piirivalvurid. Lisaks sellele plaanitakse tagada uute transpordiühenduste ehitamine, mis ühendavad Aserbaidžaani põhiterritooriumi Nahhitševaniga.