Kalle Laanet, Hanno Pevkur, Katri Raik, Ain Seppik ja Toomas Varek märkisid oma kirjas Mart Helmele, et alati, kui ta midagi Eesti turvatunnet õõnestavat või teisi solvavat ütleb, tundub, et madalamale laskuda ei saa. "Selgub, et saab. Nii on taas juhtunud teie abil ka Eesti poliitikas, mil võtsite alandada Eesti tugevaima liitlase äsja valitud presidenti."

Märgitakse, et Helme pole mõistnud ministrile kohast seisust ametisse astumise päevast alates. "Endised siseministrid on teie poole pöördunud juba valitsuse ametisse asumisel, märtsikuus 2019. Siis taunisime ähvardamist tänavarahutustega. Juba siis oli selge, et teie avaldused pigem õõnestavad kui loovad turvatunnet ja sellised seisukohad on jätkunud järjepidevalt, tipnedes meie põhjanaabrite ja nüüd siis meie liitlase, Ameerika Ühendriikide solvamisega."

Lisatakse, et siseministri ameti mõte ja tähtsus on luua Eestis turvatunnet, toetada demokraatiat ja tugevdada liitlassuhteid, mitte hävitada neid. "Teie aga hööveldate oma sõnadega Eesti ühiskonna turvatunnet õhemaks."

Siseministrid kutsuvad Helmet üles tegema ükskordki midagi enamat piinlikest sõnadest ja näitama, et suudab teha midagi Eesti turvalisuse säilitamiseks ja edendamiseks. "Astuge tagasi, veel täna!"