"Lahinglaskmised olid parimaks tõendiks sellele, et Scoutspataljoni sõdurid on tugevad ja sitked – Adaži polügooni erisuguse pinnasega maastikul tegutsemine nõuab vastupidavust. Lahingumasinad ja nendega tegutsevad meeskonnad on vilunud ja taktikaliselt kavalad, toetavad üksused on kõrgel tasemel ning pataljoni ühendrelvaliigi tulejõud on mõjuv ja täpne. Sõduritele andis Teraskilp nii reaalset arusaama pataljoni tulejõust kui ka kogemust ja oskust kuidas relvaliikide koostööd pealetungivates ja kaitsvates tegevustes kõige paremini rakendada," ütles Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Eero Aija.

Lisaks Scoutspataljoni kaitseväelastele osalesid õppusel Ühendkuningriigi kaudtulemeeskonnad ning Taani soomusjalaväerühm, mis andis võimaluse harjutada rahvusvahelist koostööd ning vahetada kogemusi. Kokku võttis õppusest osa ligi 500 kaitseväelast Scoutspataljonist ning liitlaste lahingugrupist.

"Tapal paikneva Taani kompaniiga on meil väga lähedane arusaam, kuidas lahingumasinaid kasutada ja kuidas soomusjalavägi üldse võitleb. Loomulikult on neil soomusjalaväemasina CV90 platvormi kasutamise osas pikemaajalised kogemused, samas siinsel maastikul oleme meie kauem tegutsenud, mis kokkuvõttes lõi hea sümbioosi, kuna saime teineteisele kogemused edasi anda ja nende üle arutada," ütles kolonelleitnant Aija.

Õppus Teraskilp algas esmaspäeval Scoutspataljoni sisese laskevõistluse teise etapiga, teisipäeval harjutati imitatsioonivahenditega eelseisvateks lahinglaskmisteks. Seejärel toimusid soomusgrupi, soomusjalaväerühma ja jalaväerühma lahinglaskmised ning õppus kulmineerus reedel ja laupäeval toimunud kompanii taktikalise grupi lahinglaskmistega.

Õppuse meditsiinilise toetuse eest hoolitses tagalapataljoni meditsiinirühm ning lahinglaskmiste korraldamist toetas ka toetuse väejuhatuse sihtmärgimeeskond. Lisaks andsid oma panuse 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni ajateenijad, kes aitasid oma rasketehnikaga sihtmärke paigaldada ning likvideerisid maastikule tekitatud kahjud.

Scoutspataljon on 1. jalaväebrigaadi koosseisus olev professionaalse väljaõppega iseseisvaks lahingutegevuseks võimeline kiirreageerimisüksus. Õppus Teraskilp on alates 2005. aastast Scoutspataljoni aastase väljaõppetsükli kulminatsiooniks, mille käigus toimuvad ka kompanii- ja pataljoni taseme lahinglaskmised.