Kõige veenvamad Moskva suunas näitavad tõendid pärinevad andmete hulgas, mis on kõigile kättesaadavad. Nagu teada, salvestavad mobiiltelefonid inimeste liikumist ja antud infot koguvad ettevõtted müüvad seda.

CIA uurijad suutsid liikumisandmete põhjal tuletada arvatavate Vene salateenistuse agentide asukoha oma agentide suhtes. Kõigi juhtumite puhul selgus, et FSB agentideks peetavad isikud viibisid ameeriklaste vahetus läheduses. Kahel korral olid venelased andmete järgi isegi samas hotellis, kus USA luureametnikke tabasid veidrad haigusnähud.