Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul hakkavad linnaasutused rakendama suvel välja töötatud meetmeid ja stsenaariumi, mida osaliselt rakendati juba alates septembri algusest. „Läheme oma sisemises töökorralduses üle kollasele stsenaariumile, et saaksime jätkata linnateenuste osutamist tavapärases rütmis, tagades nii oma töötajate kui ka klientide ohutuse,“ täpsustas Kõlvart. „Ühtlasi kehtestame maskikandmise kohustuse linnaasutustes toimuvatele avalikele üritustele ja koosolekutele, kus on enam kui 20 osalejat.“

Meetmed on suunatud eeskätt linnaasutustes töökorralduse reguleerimiseks, mille eesmärgiks on tagada kõik linnateenused senises mahus ja kvaliteedis. Koolieelsetes lasteasutustes ja koolides rakendatakse senist õppe- ja töökorraldust. Ka huvikoolid ja trennid jätkavad senises töörütmis ning ka kõigi teiste linna teenuste osutamine jätkub.

Kollase stsenaariumi käivitamine tähendab seda, et töötajad kasutavad isikukaitsevahendeid, töötajad, kelle amet seda võimaldab, suunatakse kaugtööle ning kohalolevaid töötajaid hajutatakse. Töökohtumised ja koolitused on eelistatult veebipõhised ning tööruumides rakendatakse tavapärasest tõhusamat koristust.

Linna sotsiaalhoolekandeasutused hakkasid rakendama täiendavaid ennetusmeetmeid juba augustis, septembris alustati haridusasutustes hajutatud õppega ja paindliku õppekorraldusega, niisamuti võeti kasutusele ühistranspordis täiendavad turvameetmed.