„Vaadake, kui palju on nende endiste sõjaväelaste, afgaanide pöördumisi. Kui palju mehi ja naisi... on veel rohkem kui mehi: võtke meid, me hakkame olema malevates, me hakkame olema salkades, me suudame paljut! Miks mitte kaasata meid kuni relvastamiseni välja nendesse endiste sõjaväelaste lendsalkadesse? Nad saavad meid kõvasti aidata. Ja on vaja, et iga inimene tunneks, et ta kaitseb oma peret ja oma maad,” ütles Lukašenka, vahendab Tut.by.

Lukašenka märkis, et tema abide Bresti ja Grodna oblastites Valerõ Vakultšõki ja Jurõ Karajevi pädevusse hakkab kuuluma ka sõjaväeline koostisosa: „Dessantründebrigaad Brestis on sellele orienteeritud seadusega. Ja Grodnasse on paigutatud tohutu motolaskurbrigaad. See on teie ja jõuametnike, sealsete kuberneride tugi. Jõukoostisosa. Ma räägin seda avalikult ega varja. Kõik peavad seda mõistma.”

Lukašenka andis abidele ka ülesande teha koostööd kaitseministeeriumi, siseministeeriumi ja KGB-ga keskuses. „Eriti kaitseministeeriumiga. Et te näeksite, kuuleksite ja mõistaksite, mis toimub piiril ja piiri taga. Et te informeeriksite mind õigeaegselt. Ja kui vaja teid relvajõududega toetada, nagu oli suvel, teeme me seda. See on minu pädevuses. Ja abi KGB ja siseministeeriumi valitsustele kohapeal. Te teate, milliseid küsimusi me siin lahendasime, varem lahendasime, augustis pärast valimisi. Neile tuleb abi osutada,” ütles Lukašenka. „Ütlen uuesti: väga õhuke piir, te ei tohi kedagi välja vahetada. Te ei tohi siseasjade valitsuse ja KGB valitsuse ülemaid kohapeal kamandada ega juhtida. Sest neil on oma ülemused. Ja teil on oma ülemus – president.”

Enne seda oli Lukašenka välja vahetanud siseministri. Uueks siseministriks sai senine Minski linna täitevkomitee siseasjade peavalitsuse ülem Ivan Kubrakov.

Alates 2019. aasta juunist siseminister olnud Karajevi määras Lukašenka enda abiks Grodna oblastis. Lukašenka andis ka käsu laiendada oma abide volitusi regioonides, aga märkis, et nad hakkavad traditsiooniliselt kontrollima kõigi tasemete kaadriküsimusi ja ametnike tööd.

Veel eile rääkis Karajev miilitsate õigusest kasutada nende ründajate vastu relva.

„Tahan, et igale rajoonimiilitsale jõuaks kohale: sinu elu, sinu laste tulevik ja sinu naise õnn sõltub sellest, kui kiiresti sa relva haarad ja kindlaks teed, et sind juba tapetakse, aga sina püüad neid veel veenda,” ütles Karajev.

Nii Karajev kui ka uus siseminister Kubrakov on nii USA kui ka Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjas.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid