Kahtlustuse kohaselt põhjustasid 56-aastane mees ja 43-aastane naine oma tegevusega seltsile enam kui 55 000 eurot kahju.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juhi Leho Lauri sõnul näitavad menetluses praeguseks kogutud andmed, et kahtlustuse saanud juhatuse liikmed omastasid raha, mis laekus seltsile toetustena. "Omastamine toimus esialgse kahtlustuse kohaselt mitme aasta jooksul väiksemate summade kaupa," ütles Laur.

Prokurör Eliisa Sommeri sõnul heidab see juhtum halba varju tervele ühingule ja ka teistele heategevuslikele organisatsioonidele. "On äärmiselt kahetsusväärne, kui ühingule antud usaldust ja raha ei kasutata eesmärgipäraselt," sõnas Sommer.

Mittetulundusühingute tegevus peab olema läbipaistev. Läbipaistvuse tagab korras raamatupidamine ja kontroll selle üle. "Ka selle juhtumi puhul sai menetlus alguse kontrollijate tähelepanu pälvinud tehingutest ning see viis uurimise ja esialgsete kahtlustuste esitamiseni," lisas prokurör.

Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran ütles, et TLSS-i revisjonikomisjon ei ole olnud rahul seltsi rahaasjadega. "Kuna TLSS-i juhatus ei ole kriitikale ammendavaid vastuseid andnud ning loomaaial on küsimusi seltsi tegevuse kohta, pidas loomaaed ainuõigeks koostöö TLSS-iga peatada. Loomaaed tänab oma toetajaid ning rõhutab, et hetkel koostöö seltsiga ei jätku," kinnitas Maran.

Tema sõnul vaadatakse loomaaia toetuste süsteem üle, et jõuda selge ja läbipaistva lahenduseni. "Ees seisavad tõsised arutelud ja koostöö loomaaia vaderitega, et jõuda nii neile, avalikkusele kui ka loomaaiale vastuvõetava läbipaistva süsteemini loomaaia tegevuse toetamiseks," lausus Maran pressiteate vahendusel. "Loomaaed peab oma tegevuses olema läbipaistev ja aus ja ta saa ei aktsepteerida oma partnerite teistsugust käitumist ning seetõttu pöördus Tallinna loomaaed asjaolude selgitamiseks uurimisasutuste poole."

Maran ütles Delfile antud kommentaaris, et ta kirjutas kõikidele vaderitele, keda on üle 250, kirja, milles selgitas olukorda ja teatas, et loomaaed peatas TLSS-iga lepingu. "Eeldasime, et sõprade selts võtab ise vaderitega ühendust, aga seda nad ei teinud. Palusin vaderitel katkestada sõprade seltsile tehtavad maksed vähemalt senimaani, kuni leping on peatatud," rääkis Maran.

"Meiega on ühendust võetud ja on küsitud, kas saab loomaaeda otse toetada. Meie vastus on olnud, et on küll, aga kui võimalik, siis me peame vaderitega maha istuma. See on selline otsus, mida ei tee ainult loomaaed. Peame leidma koos vaderitega parima lahenduse ja siis sellega edasi minema," kirjeldas Maran edasisi samme.

"Vaderid on avaldanud kahetsust, et selline asi on toimunud, aga teiselt poolt on nende sõnumid olnud ka väga positiivsed, kuna soovitakse leida uusi võimalusi rahastamiseks ja toetamisega igal juhul edasi minna," sõnas Maran.

TLSS-i juhatuse esimees Alar Lõhmus polnud telefoni teel kättesaadav.

MTÜ Tallinna Loomaaia Sõprade Selts
MTÜ Tallinna Loomaaia Sõprade Selts (TLSS) on mittetulundusühing, mis kogub loomaaia loomade vaderite toetusi, korraldab toetuskampaaniad ja kogub annetusi loomaaia nimel. TLSS asutati 16. märtsil 1996. aastal loodushuviliste ja Tallinna loomaaia aktivistide poolt.


TLSS-i eesmärgiks on ühendada loomaaiast ja selle edendamisest huvitatud isikuid, kelle ühistegevus aitab toetada Tallinna loomaaia arengut, propageerida loomi-linde, nende kaitset ning harida inimesi loodushoiu ja ökoloogia alal.


TLSS-i ja loomaaia koostöölepingu järgi 2016. aasta algusest kogub TLSS rahalisi vahendeid loomaaiale ning sõlmib vaderilepinguid. TLSS ei anna kogutud raha vahetult üle Tallinna loomaaiale vaid loomaaed taotleb seltsilt omapoolse avaldusega toetust.


Üks suurimaid toetusi on olnud jääkaru uue elupaiga ehituse toetamine. Samuti on selts kogunud rahalisi vahendeid tiigrioru tarbeks. Toetatud on loomaaia ettepanekul Austraalia põlengus kannatanud loomade abistamist, aga ka näiteks Tiiger Pootsmani käekäiku Itaalias koroonaviiruse mõju tippajal.