Kollektiivse pöördumisega saab parlamendile teha ettepaneku, kuidas muuta kehtivat regulatsiooni või ühiskonnaelu paremini korraldada. Pöördumisele on vaja koguda vähemalt 1000 Eesti kodaniku toetusallkirja.

Allpool on täpsemalt kirjeldatud, kuidas kollektiivne pöördumine riigikokku jõuab ja mis sellest edasi saab.

Kollektiivse pöördumise algatamine

Kollektiivsete pöördumiste koostamiseks, digiallkirjastamiseks, esitamiseks ja menetlemise jälgimiseks on mugav keskkond rahvaalgatus.ee.

Pöördumisele on vaja koguda vähemalt 1000 Eesti kodaniku toetusallkirja. See tingimus on roheliste algatusel, millega palutakse riigikogul sätestada abielu perekonnaseaduses kahe täiskasvanud inimese vahelise liiduna nende soost sõltumata, kuhjaga täidetud.

Algatuse jõudmine riigikokku, riigikogu juhatus peab otsustama menetlusse võtmise

Kui pöördumine on riigikogule üle antud, kontrollitakse, kas see vastab seaduses ettenähtule ja on nõuetekohaselt vormistatud. Pöördumise menetlusse võtmise otsustab riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul kollektiivse pöördumise esitamisest arvates.

Juhul, kui pöördumine võetakse menetlusse, määrab riigikogu juhatus juhtkomisjoni, kes pöördumist arutama hakkab. Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv riigikogu saadik Raimond Kaljulaid pakub, et eeldatavasti jõuab roheliste pöördumine õiguskomisjoni, mille esimees on hetkel Keskerakonda kuuluv Jaanus Karilaid.

Millised võimalused on komisjonil?

Komisjon arutab pöördumist kolme kuu jooksul. Pöördumise menetlemine ning selle suhtes seisukoha kujundamine on komisjonile kohustuslik. Millised võivad olla komisjoni seisukohad?

Komisjon võib pöördumist menetledes otsustada:

1) algatada eelnõu või olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu;
2) korraldada avalik istung;
3) edastada ettepanek pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks;
4) edastada ettepanek valitsusele seisukoha kujundamiseks ja pöördumisele vastamiseks, kujundatud seisukohast teavitatakse ka komisjoni;
5) esitatud ettepanek tagasi lükata või
6) lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

Komisjon teeb pöördumise kohta otsuse hiljemalt 6 kuu jooksul alates pöördumise menetlusse võtmisest.

Pöördumise tagasi lükkamiseks antud juhul alust ei ole. "Samas ei ole ilmselt ka mõtet loota, et Karilaidi juhitud komisjon, kus koalitsioonil on enamus, hakkaks algatama eelnõu," märkis Kaljulaid.

Mida tähendab "maagiline" 25 000 allkirja piir?
Hetkel ei tähenda see midagi. Koalitsioonileppes seadsid Keskerakond, EKRE ja Isamaa eesmärgiks algatada põhiseaduse muutmine, et seadustada rahvaalgatus. Rahvaalgatusega oleks 25 000 kodaniku allkirjaga võimalik algatada seaduseelnõu, mis peaks jõudma riigikogus lõpphääletusele.


Hetkel kehtiv põhiseadus rahvaalgatust ette ei näe. "Seega ei ole otseselt kohustust näiteks perekonnaseaduse muutmist suures saalis hääletusele panna isegi sel juhul, kui pöördumine saaks üle 25 tuhande toetusallkirja," märkis Kaljulaid.

Kasutatud allikad: riigikogu kodu- ja töökorra seadus, riigikogu kollektiivse pöördumise tutvustus, Raimond Kaljulaidi sotsiaalmeedia postitus.