Ratase sõnul on visiidi eesmärk kinnitada üle Eesti ja Prantsusmaa vaheline suurepärane koostöö, seda eelkõige julgeoleku ja kaitse valdkonnas. „Prantsusmaa on Eestile väga lähedane sõber ja strateegiline partner, kellega on meil tihe koostöö paljudes valdkondades nii kahepoolselt kui ka Euroopa Liidus ja NATOs. Täna sõlmitava strateegiliste suhete deklaratsiooniga soovime koostööd Prantsusmaaga veelgi tihendada,“ sõnas peaminister.

„Lähedase koostöö olulisust mõistame eriti hästi praegusel keerulisel ajal, mil lahendame pandeemiast põhjustatud tervisekriisi. Samal ajal peame oma inimeste elu ja tervise kaitsmisele ning Euroopa majanduse taaskäivitamisele tegelema ka küsimustega, mis määravad Euroopa inimeste tulevikku. Samuti vajavad meie kindlat tähelepanu julgeolekumured Euroopa lähinaabruses,“ sõnas Ratas.

Ratas ja Macron arutavad näiteks Eesti üksuste koostööd Prantsusmaaga julgeoleku ning stabiilsuse tagamiseks Malis. Prantsuse kaitseväelased kindlustavad NATO julgeolekut meie piirkonnas panustades nii NATO lahingugruppi kui õhuturbe rotatsioonidesse Eestis. Prantsusmaa teatas septembris, et ühineb 2021. aastal taaskord NATO lahingugrupiga Tapal.

Kohtumisel on kõne all ka Euroopa jaoks olulised teemad, sealhulgas pandeemiast põhjustatud tervisekriis ja majanduse toimetulek. Samuti arutatakse võitlust kliimamuutuste vastu ning digipööret. Välisteemadest käsitlevad peaminister ja president Euroopa lähinaabruses toimuva, sealhulgas olukorda Valgevenes, Mägi-Karabahhi konflikti, suhteid Venemaaga ning pingeid Vahemere idaosas.

Ratas ja Macron allkirjastavad kohtumise järel Eesti ja Prantsusmaa strateegilise partnerluse deklaratsiooni. Selle raames kavatsevad Eesti ja Prantsusmaa veelgi tugevdada oma lähedasi suhteid ning tihendada rahvusvahelist koostööd, sealhulgas ELis ja NATOs. Selle järel teevad peaminister ja president pressiavalduse.

Pärastlõunal on peaminister Ratasel ümarlauaformaadis kohtumine Eesti ja Prantsuse ettevõtjatega, mille eesmärk on otsida uusi võimalusi ärisuhete tihendamiseks. Sellest võtavad osa Eesti ettevõtetest Guardtime ja Magnetic MRO ning Prantsuse poolelt Airbusi, Eolane, MBDA ja Prantsuse terviseministeeriumi esindaja.

Ratase kohtumist Macroniga hakati korraldama peale seda, kui avalikus arutelus tekkis küsimus, miks Macron kohtus teiste Balti riikide juhide, aga mitte Eesti omaga. Peaminister Ratas naaseb Eestisse täna õhtul.