Isamaad toetab praegu 5,7% Eesti valimisõiguslikest elanikest, selgus MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS iganädalasest erakondlike eelistuste uuringust.

Nädalaga ühegi erakonna toetus märkimisväärselt ei muutunud ning kolme populaarseima erakonna toetus jäi eelmise nädalaga sarnasele tasemele.

Reformierakonda toetab 32,8%, Keskerakonda 22,2% ja konservatiivset rahvaerakonda (EKRE) 16,2% valimisõiguslikest kodanikest. Järgnevad sotsid (9%), Eesti 200 (8,6%) ning Isamaa, teised erakonnad pole valimiskünnist ületanud.

Alates septembri keskpaigast liikus sotside toetus pigem tõusvas joones ning Eesti 200 toetus oli langustrendis, kuid viimaste tulemuste põhjal on need trendid peatunud. Nii on sotsiaaldemokraatide edu Eesti 200 ees 0,4%, kuid nädal tagasi oli see 2,2%.

Koalitsioonierakondi toetab 44,1% ja opositsioonierakondi 41,8% vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 28. septembrist 26. oktoobrini ning kokku küsitleti 3750 valimisealist kodanikku. Tulemuste presenteerimisel on Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat Eesti keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. Sel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil - telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.