Inimestel paluti öelda, kuivõrd nad nõustuvad järgneva väitega: “Perekonnaseadust peaks muutma nii, et abielu võiks sõlmida ka geipaaride vahel.” Vastata oli võimalik 4-palli skaalal, öeldes kas “Täiesti nõus”, “Pigem nõus”, “Pigem ei ole nõus” või “Üldse ei ole nõus”. Lisaks on võimalik vastata ka “Ei oska öelda”

Tänavu juunis läbi viidud uuringus oli antud väitega nõus 38% vastanutest (vastasid “Täiesti nõus” või “Pigem nõus”) ning ei olnud nõus 55% vastanutest (vastasid “Pigem ei ole nõus” või “Üldse ei ole nõus”). 7% vastas “Ei oska öelda”.

Erakondliku eelistuse põhjal on suurematest erakondadest perekonnaseaduse muutmise vastu EKRE, Keskerakonna ja Isamaa valijad ning muutmist kalduvad toetama Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Eesti 200 valijad. Seega on antud küsimuses ühel meelel koalitsioonierakondade toetajad ning neile vastanduvad opositsioonis olevate erakondade ja parlamendivälise Eesti 200 toetajad.

Erakond Eestimaa Rohelised algatas reedel, 23. oktoobril petitsiooni perekonnaseaduse muutmiseks. Petitsiooniga palutakse Riigikogul sätestada abielu perekonnaseaduses kahe täiskasvanud inimese vahelise liiduna sõltumata nende soost. Oma allkirja on sellele täna hommikuse seisuga andnud üle 29 000 inimese.

Väärtushinnangute uuring viidi läbi 2.-18. juunini Ühiskonnauuringute instituudi tellimusel Norstat Eesti AS poolt, kaardistamaks valijaskonna maailmavaatelisi positsioone. Kokku küsitleti 1000 täisealist Eesti Vabariigi kodanikku.