"Tervishoiuteenuste turul on olnud palju pingeid konkurentsi pärast, kus pakkujatel pole ette näidata investeeringuid ega ajalugu, kes aga hanke stabiilsust näidanud pakkujatelt endale saavad," ütles komisjoni esimees Jürgen Ligi. "Sellise olukorra jätkusuutlikkus ja konkurentsi õiglus vajab kontrollimist," lisas ta.

Riigikontrolli kontrolliaruandest "Haigekassa tegevus tervishoiuteenuste riigihangete korraldamisel" selgus, et hanke võitjaks võis saada ka raviasutus, millel edukaks tunnistamise hetkel ei jagunud sobilikke ruume, aparatuuri ega töötajaid raviteenuse osutamiseks.

Komisjoni istungile on kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik, haigekassa juhatuse esimees Rain Laane, terviseameti peadirektor Üllar Lanno ning riigikontrolli esindajad.

Teise teemana käsitleb komisjon riigikontrolli "Ülevaadet äridiplomaatia korraldusest". Seal leiti, et EASi ja välisministeeriumi konkureerimine ja ebapiisav infovahetus ei toeta äridiplomaatia arengut. Samuti vajab äridiplomaatia märgatavalt pikema perspektiiviga rahastust.

Arutelule on kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi, välisministeeriumi, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja riigikontrolli esindajad.

Avalik istung algab kell 13.15 ja seda on võimalik jälgida veebiülekandes. Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata riigikogu YouTube'i kanalil (salvestis jõuab veebi viivitusega).