Koalitsioonierakondade juhid kiitsid, kuidas kriis on muutnud võimuliitu tugevamaks ning nüüd mõistavad nad teineteist paremini. "Rasked viis päeva on seljatatud, kriis on läbi," ütles Jüri Ratas. Ta lisas, et on olnud pingeline aeg, aga keerulises seisus on leitud ühisosa, kust edasi liikuda. "Minu jaoks on oluline seista eesti inimeste eest."

Ka ühisavaldus keskendub sellele, et Eestimaa inimestesse tuleb suhtuda austusega, lisaks rõhutati pidama väitlusi väärikalt. Martin Helme nentis, et maailmavaatelised vaidlused kipuvad olema kõige ägedamad, kuid need viisid koalitsiooni lähemale üksteisemõistmisele.

Kõik poliitikud rõhutasid, kuidas praegune valitsus on Eestile parim. Ratas ei hoidnud häid sõnu tagasi ning kiitis kõiki koalitsioonierakondi, ka enda oma.

Kõige sisulisem väide, mis pressikonverentsilt selgus, oli siiski tõik, et rahvahääletus abielu mõiste üle toimub 2021. aasta kevadel. Varasemalt kritiseerisid eriti keskerakondlased rahvahääletust, kuna see oleks kokku langenud KOV-valimistega.

Koalitsioonierakondade juhid tegid ühisavalduse, mille avaldame täismahus:

Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ning Isamaa Erakonna esimeeste ühisavaldus

22.10.2020, Tallinn

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 12 sätestab, et kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 45 kohaselt on igaühel õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. See õigus lõpeb seal, kus algavad teiste inimeste õigused ja vabadused, nende tervis, au ning hea nimi.

Meie riigi alusväärtused on ühisosa otsimises, inimväärikuses ja isikuvabadustes ning meie kohustus on suhtuda austusega kõigisse Eestimaa elanikesse.

Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele, Eesti inimeste ja riigi jaoks olulistele väärtustele ning kolme erakonna sõlmitud koalitsioonilepingule peame arendama demokraatlikku õigusriiki, kus ühiskonnas on tagatud inimõigused, sõnavabadus ja isikuvabadused; kus austatakse kõiki Eestimaal elavaid inimesi, nende vaateid ja arvamusi ning kus igaühel on võimalus ennast teostada.

Samadest põhimõtetest lähtume riigielu küsimusena rahvahääletuse läbiviimisel abielu mõiste üle. Rahvahääletust saab läbi viia ainult ühisosa otsivalt, rahumeelselt ning provotseerimata ühtegi ühiskonnagruppi. Me ei luba ühegi inimese väärikust alandada ega kedagi rünnata. Valitsuskoalitsioon seisab ühemõtteliselt viha õhutamise vastu. Soovime kampaaniat läbi viia keskendudes sisulistele argumentidele ja maailmavaatelistele tõekspidamistele, vältides solvavat ning ähvardavat retoorikat ja käitumist. Austades erinevaid arvamusi, kutsume üles nii opositsiooni kui koalitsiooni poliitikuid, meediat ja erinevaid huvigruppe tunnetama oma vastutust ning pidama väitlusi väärikalt.

Rahvahääletus riigielu küsimusena abielu mõiste üle on plaanis läbi viia 2021. aasta kevadel lähtudes ühisavalduses välja toodud põhimõtetest ning kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja põhiseaduslike väärtustega.

Valitsuskriis

Laupäevast saadik on Keskerakonna ja EKRE poliitikud lahendanud omavahelist tüli Mart Helme sõnavõtu tõttu Deutsche Welles. Täna keskpäeva kandis kogunesid riigikogus Keskerakonna ja EKRE fraktsioon, lisaks kõneles ka Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder oma erakonnaga, kuhu konflikt arenenud on ning mis lahendused võimalikud on.

Kuigi erakonnad kohtusid eile omavahel, et probleemile lahendus leida, ei õnnestunud see teps mitte. Küll aga esinesid erakondade juhid pigem leebete sõnumitega, keegi resoluutselt enda seisukoha juurde ei jäänud. Ka peaminister Jüri Ratas rõhutas, et olukorra lahendamiseks tuleb kõigil kompromisse teha.