Mäed karistati rahatrahviga, aga selle suurust pole PPA veel avaldanud. "Menetluse käigus tõendas politsei seksuaalse ahistamise toimumise ning karistuseks määrati rahatrahv. Otsus jõustub 15 päeva pärast selle tegemist, kui süüdistatav ei kaeba otsust edasi. Edasikaebamise korral teeb lõpliku otsuse kohus. Otsusega on võimalik tutvuda siis, kui see on jõustunud," edastas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Marianne Ubaleht.

Kesklinna jaoskonna juhtivuurija Inna Toater julgustas kõiki, kes tunnevad, et nendega on vääriti käitutud, politsei poole pöörduma. "Seksuaalse ahistamise paragrahviga ei ole väga palju menetlusi, ent usume, et mida rohkem neid on, seda kindlama tundega pöörduvad ohvrid tulevikus ka õiguskaitseasutuste või organisatsiooni usaldusisikute poole. Mõistetavalt on tegemist emotsionaalselt keerulise teemaga, mistõttu on ahistamisest rääkimine ohvritele raske, ent häiriva käitumise lõpetamiseks on sellest rääkimine väga oluline samm.“

Mäe kaitsja Paul Keres ütles, et kaebab politsei otsuse edasi. "Aivar Mäe ei ole talle süüks pandavat tegu toime pannud," sõnas ta.

Aivar Mäe lahkus omal soovil Estonia rahvusooperist. Kuigi Mäe lahkus ise, määrati talle üle 44 000 euro suurune hüvitis.

Nõukogul veel seisukohta pole

Rahvusooperi nõukogu esimees Ivari Ilja ütles, et nõukogu arutab PPA otsust virtuaalselt, kuid veel on vara midagi öelda.

Ta märkis, et ootas PPA uurimise tulemust lootuses, et see annab kogu asja kohta mingi selguse. Kuivõrd Mäe kavatseb selle otsuse edasi kaevata, siis ei ole veel siiski lõplikku lahendust tulnud.

Mäele määratud hüvitist kommenteerides sõnas Ilja, et see summa sai paika pandud toonaste teadmiste põhjal ja kui peaks selguma midagi uut, siis tuleb seda küsimust uuesti vaagida.

Trahv murdosa hüvitisest

Politsei selgitas, et Mäe juhtumi puhul langetas just politsei, mitte kohus otsuse, kuna tegemist oli väärteomenetlusega. "Väärteomenetluse otsuse teeb politsei, kriminaalmenetlus läheb kohtusse," vastas Ubaleht. Just sel põhjusel arutatakse Tartu ülikooli raamatukogu eksjuhi Martin Halliku ahistamiskaasust seni kohtuveskite abil, lisaks menetleti Hallikut ja Mäed erinevate paragrahvide alustel.

Seaduse järgi saab Mäed trahvida kuni 300 trahviühikuga. Et üks ühik on neli eurot, saaks trahv olla kuni 1200 eurot, mis on napilt alla kolme protsendi Mäele makstud hüvitisest.

Mitme ohvri ütlused politsei hinnangul tõele vastasid, ei saa veel avalikult öelda. "Menetluse sisu saame kommenteerida pärast otsuse jõustumist," selgitas Ubaleht. Kuna politsei ei mõista välja hüvitisi ega kahjusid, siis ohver või ohvrid praegu rahalist hüvitist Mäelt ei saa.