MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 31,9%, Keskerakonda 22,8% ja konservatiivset rahvaerakonda (EKRE) 17,1% valimisõiguslikest kodanikest. Järgnevad sotsid (9,9%), Eesti 200 (7,7%) ning Isamaa (4,9%).

Enim muutus nädalaga Reformierakonna toetus, mis langes 1,1%. Samas jätkab Reformierakond kindlalt liidrikohal, vahe teisel kohal oleva Keskerakonnaga on 9,1%. Ülejäänud muutused reitingutabelis jäid alla ühe protsendi piiri.

Koalitsioonierakondi toetab hetkel 44,8% ja opositsioonierakondi 41,8% vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 23. septembrist 20. oktoobrini. Tulemuste presenteerimisel on keskendutud viimase nelja nädala koondtulemusele. Sel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Uuringufirma Norstat küsitlustele vastas 3750 Eesti kodanikku alates 18. eluaastast. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil - telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.