Möödunud nädalal saabus sel aastal teistkordselt Eestisse NATO 1. alaline miinitõrjegrupp, mille laevad osalevad Saaremaa lähistel pea kaks nädalat kestval miinijahtimise ja manööverdamisharjutuste väljaõppel.

"Taaskord on rõõm näha NATO 1. alalist miinitõrjegruppi Eesti vetes ning koos meiega opereerimas. Samuti on heameel selle üle, et kohe on lõppemas meie miinijahtijate uuendusprogramm, mis on taas teinud võimalikuks panustamise NATO miinitõrje üksusesse," ütles mereväe ülem kommodoor Jüri Saska.

"Ütlematagi on selge, et Läänemere piirkonnal on NATO ja tema partnerriikide jaoks strateegiline tähtsus," sõnas NATO 1. alalist miinitõrjegruppi komandör kaptenleitnant Audrius Venckunas. "Oleme selle aasta jooksul teist korda Eestisse ja sel korral on põhirõhk ajalooliste lõhkekehade kõrvaldamise operatsioon, kus kahe nädala jooksul muudab NATO 1. alaline miinitõrjegrupp seitsme laevaga, sealhulgas ka Eesti mereväe laevaga EML Admiral Cowaniga meretranspordi teed veelgi turvalisemaks," lisas kaptenleitnant Venckunas juhtides tähelepanu, et Eestis olemise aeg on suurepärane võimalus harjutada neil miinitõrjegrupi võimet, leida meremiine ja neutraliseerida ajalooliste meremiinide poolt põhjustatud ohtu.

Eestit külastav NATO 1. alalisse miinitõrjegruppi kuuluvad laevad on staabi- ja toetuslaev LNS Jotvingis, miinijahtijad EML Admiral Cowan, LVNS Imanta, FGS Sulzbach Rosenberg, HNOMS Maloy, BNS Crocus ja HNLMS Schiedam. Eestist toetavad õppust miinijahtijad EML Sakala ja EML Ugandi ning staabi- ja toetuslaev EML Wambola.

Ühena neljast NATO merelise väejuhatuse alluvuses olevast laevade grupist on NATO 1. alaline miinitõrjegrupp valmidusüksus, mis pakub miinitõrjealast kompetentsi ning keda allianss võib lühikese etteteatamisajaga saata erinevatesse maailma paikadesse.

Eesti merevägi on osalenud NATO miinitõrjegrupis üle kümne aasta, panustades iga poolaasta vältel üksuse koosseisu ühe sõjalaevaga. NATO 1. alalist miinitõrjegruppi (SNMCMG1) juhtis alates 2016. aasta juunist kuni 2017. aasta juunini esmakordselt ajaloos Eesti mereväeohvitser – kaptenleitnant Johan-Elias Seljamaa. 2017. aasta esimesel poolaastal olid ka NATO üksuse juhtstaabi liikmed Eesti mereväelased.