Koroonaviiruse teise laine puhul on üheks heaks võrdlevaks näitajaks see, kui palju on riigis viimase 14 päeva jooksul nakatumisjuhtumeid 100 000 elaniku kohta. Tänase seisuga on see number Eestis 35,29. Veel 11. oktoobril oli näitaja üle 50.

Euroopa Liidus on meie näitaja tänase seisuga kõige madalam. Osades riikides on pilt suisa trööstitu. Näiteks Tšehhis 853,42: seal on võimud kehtestanud ka väga karmid piirangud, et puhang ikkagi kontrolli alla saada. Belgias on number kerkinud üle 736, mistõttu rakendatakse ka lisakeelde, et teist lainet ohjata.

Vaadates lähinaabreid, torkab silma lõunanaabrite juures toimuv. Läti oli veel möödunud kuul Euroopas eesrinnas väikese nakatumise poolest, ent praeguseks on nakatumisnäit üle 72.

Eestis lisandus viimase ööpäevaga seitse positiivset koroonatesti. Hommikuse seisuga viibib haiglas 33 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on üks patsient.