Teid ei lubatud Aserbaidžaani. Kuidas Te sellesse suhtute?
Kultuuritraditsioonist lähtudes on mul kurb, et ei saa Neitsitorni näha. Lähtudes praegusest sõjalis-poliitilisest olukorrast on mulle suureks auks, et need inimesed, keda pean tõbrasteks ja okupantideks, keelasid mul endaga suhelda. Pean neid tõbrasteks ja mõrtsukateks. Rääkigu nad pealegi oma kebabi praadides Mägi-Karabahhi poolsest kuritahtlikust okupatsioonist, mina näen siin teistsugust pilti.
Olen olnud igal pool – rindel, kohtades, kus kõige rohkem kahjustusi said tsiviilobjektid, suhtlesin tavaliste inimestega. Istusin keldris koos teistega, kui toimus Türgi droonide rünnak.