Eile hommikul peetud istungi teises pooles istung esitas prokurör kohtule taotluse asja arutada kokkuleppemenetluses. Pooled läksid kokkuleppele ja kohus ka kinnitas need kokkulepped.

Kohus tunnistas kokkuleppe kohaselt Edgar Põldsami süüdi laibarüvetamises ja võõra asja rikkumises ning hävitamises ja mõistis liitkaristuseks 2 aastat vangistust.

Karistusaja algust arvestab kohus alates mehe kinnipidamist ehk alates eelmise aasta 28. oktoobrist.

Silver Sarapiku tunnistas kohus süüdi süüdi võõra asja rikkumisele ja hävitamisele kihutamises ning mõistis karistuseks 2 aastat vangistust.

Koheselt peab mees ära kandma 4 kuud vangistust. Ülejäänud karistust 1 aasta ja 8 kuud vangistust ei pööranud kohus täitmisele, kui mees ei pane 2 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Põldsam peab tasuma menetluskulud kogusummas 4286,90 eurot ja Sarapik 1518, 50 eurot.

Kohus rahuldas kannatanu Matusebüroo Viimne Tee OÜ hagi mõistes meestele solidaarselt kannatanu kasuks välja 41 796,50 eurot + viivise.

Tsiviilhagi tagamiseks arestitud Põldsami kinnipidamisel leitud sularaha 528 eurot jättis kannatanu kasuks hagi tagamiseks aresti alla.

Põldsam süütas mullu augustis Pärnus matusebüroo Viimne Tee. Majas hoitud lahkunud jäid põlengust puutumata, leekides said oluliselt kahjustada leinasaal, pööning ja kabel.

Turvakaamera lindistuselt on näha, et tuleb noormees, ühes käes on kivi ja teises kanister. "See oli tahtlik ja läbimõeldud tegutsemine, vaadati, millisest aknast kivi sisse lajatada ja läheneti hoovi poolt, et ei oleks segajaid," kirjeldas toona matusemaja juhataja Maie Rohumägi. "Must masendus on hinges, et keegi niimoodi matusemaja rüvetas," lisas ta.

Prokuratuur on kokkuleppega rahul. Prokurör Kaido Tuulemäe sõnul on lühem menetlus igal juhul ka kannatanu huvides, sest tulemust ei pea kuude või isegi aastate kaupa ootama ning karistus on samaväärne, kui oleks oodatav pikema menetluse korral.

"Matusebüroo põlengu põhjustasid mõlemad süüdistatavad, kummagi panuseta poleks tegelikult midagi juhtunud. Seetõttu leppis prokuratuur mõlema süüdistatavaga kokku kahe aasta pikkuses vangistuses," selgitas Tuulemäe.

Panus tagajärje saabumisse oli siiski mõnevõrra erinev ning Põldsam, kes reaalselt koha peal tikku tõmbas, peab kogu karistuse vanglas ära kandma. "Tema puhul ei tulnud tingimisi karistus kõne alla," selgitas Tuulemäe.

"Sarapik, kes Põldsami süütamisele kihutas, peab vanglas ära kandma nelja kuu pikkuse šokivangistuse, ülejäänud aasta ja kaheksa kuu pikkune karistus jääb kandmisele tingimisi kahe aasta pikkuse katseajaga," selgitas prokurör.

Karistuskokkuleppe sõlmimise eeldus oli prokuröri sõnul see, et süüdistatavad nõustuvad kannatanule tekitatud kahjud hüvitama.

90ndate stiilis äritüli?

Veebruaris ütles prokurör Kaido Tuulemäe, et prokuratuuri versioonis oli süütamise eesmärk selle konkreetse matusebüroo kahjustamine, sest 32-aastase Silveril oli tekkinud matusebüroo omanikega konflikte.

"Silveri plaanide kohaselt pidi tal tulevikus tekkima osalus Pärnu krematooriumis ning oma nägemuses soovis ta kahjustada krematooriumi konkurenti," ütles prokurör Kaido Tuulemäe.

„Sellist tüüpi kuritegu, kus konkurendi maja pannakse põlema, tuleb tuttav ette üheksakümnendatest ja võiks nüüd ajalukku jäädagi,“ nentis prokurör.

Ametlik seos krematooriumiga Silveril puudus ning Pärnu Krematooriumile juriidilise isikuna süüdistust esitatud ei ole. Edgar töötas krematooriumis, kuid oli enne seda töötanud Silveri ettevõttes.

Lisaks süüdistas prokuratuur Edgarit surnukehade ebaväärikas kohtlemises, sest ta oli kaht krematooriumisse tuhastamisele toodud surnukeha üles pildistanud. "Kui tööülesanded või muu mõistlik vajadust võõra inimese surnukeha ülespildistamiseks puudub, siis pole vaja seda teha," selgitas prokurör laiba rüvetamise paragrahvi.