Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Ida-Virumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati kaheksal inimesel. Harjumaale lisandus neli, Jõgevamaale kaks ja Tartumaale üks. Kolmel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 46,50. Viimati oli see näitaja Eestis 50-st allpool 30. septembril.

Ida-Virumaa uutest juhtumitest viiel juhul saadi viirus koolist, kahel juhul saadi nakkus pereliikmelt ning ühel juhu toodi haigus sisse Venemaalt. Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas seitse aktiivset kollet: Kohtla-Järve kooli koldega on seotud 11 ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa. Jõhvi kooli koldega on seotud kaheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 18 haigestunut (13 klienti ja viis töötajat). Sillamäe kooli koldega on seotud 27 ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud 10 Kohtla-Järve ja Sillamäe haigusjuhtu. Narva töökoldes on seitse inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on 967 inimest, kellest on haigestunud 203.

Harjumaa uutest juhtudest neli on Tallinnas. Ühel juhul on tegemist perekondliku nakkusega ja ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel.

Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada kuut kollet, neist suuremad on haigla kolle 42 inimesega ja Tallinna kooli kolle 39 inimesega. Esimese töökoha koldega on seotud 39, teise töökoha koldega kaheksa ning pere- ja tutvuskonna koldega viis haigusjuhtu. Kolmandas töökoha koldes on seitse haigestunut.

Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on 1798 inimest, kellest 288 on haigestunud.

Jõgevamaale ja Tartumaale lisandunud juhtumid oli varasemate haigestunute lähikontaktsed. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 346 inimest, kellest 39 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks kolle – töökoha kolle 24 inimesega.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 129 inimest, kellest 27 on haigestunud. Regionaalosakonna jälgimisel on üks perekondlik kolle Saaremaal (6 nakatunut).

Haiglaravi vajab 32 inimest

12. oktoobri hommikuse seisuga viibib haiglas 32 COVID-19 patsient, juhitaval hingamisel on üks patsient. Koju ei saadetud ühtegi inimest. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati üks. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund, kokku on Eestis surnud 68 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 495 COVID-19 haigusjuhtumit 482 inimesega.

12. oktoobri seisuga on tervenenud 2 967 inimest. Neist 2 247 inimese (75,7%) haigusjuhtum on lõpetatud, 720 inimese puhul (24,3%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud üle 233 000 esmase testi, nendest 3 883 ehk 1,66 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.