„Kindlasti ootab valitsus ära nende [Soome ja Rootsi] seisukoha. Mingit muud otsust valitsus vastu võtnud ei ole,” ütles Aas. „Kui kellelgi on selle kohta mingi arvamus, siis on see hetkel tema isiklik arvamus.”

Aasa hinnangul on aga vähemasti Rootsis avalik huvi teema vastu nii tugev, et sealselt valitsuselt võib oodata jaatavat vastust. „See on nüüd küll puhtalt spekulatsioon, aga ma arvan, et nad soovivad osaleda,” ütles Aas.

Teisipäeval tegi valitsus Soomele ja Rootsile ettepaneku alustada kolme riigi koostöös parvlaev Estonia täiendavat uurimist. Otsuse järgi juhib uurimist Eesti. Valitsus palus Soomel ja Rootsil nimetada omapoolsed projektijuhid, kes osaleks täiendava uurimise ettevalmistamisel.

Siseminister Mart Helme (EKRE) väitel osalevad Soome ja Rootsi uurimises vaatlejatena. “Soome ja Rootsi me kaasame uurimisse praeguste plaanide kohaselt omapoolsete vaatlejatega, mitte kui mingilgi määral uue uurimise organisaatorid või juhid või võrdsed partnerid,” ütles Helme EKRE portaalis Uued Uudised. “Me palume, et nad saadaksid meie uurimisse omapoolsed vaatlejad.”