Rahel Kard pigem pooldab põhikoolis lõpueksamite tegemist, sest selle kaudu saab laps õpitule tagasiside. "Sellised pidepunktid peavad ju olema. Me tahame näha, kas lapsed on mingisuguse teadmise omandanud," arutleb ta. Klassiõpetaja Gerttu Vaher nõustub, kuid lisab omalt poolt: "Aga kas sellises vormis peaksid eksamid ka edaspidi olema... Ma olen natuke skeptiline."