Organisatsioonid selgitavad, et metsanduse arengukava aastateks 2021-2030 on veninud juba neli aastat, siis peaks ministeerium vastutava ametniku ehk Marku Lambi vallandama. Delfil pole õnnestunud Lambiga ühendust saada.

Pöördumises nõutakse ka metsamajanduse vähendamist, MAKi arengukava valmimist juba tänavu ning põlisrahvaste õiguste arvestamist metsade majandamisel. "Praeguses mahus üleraie põhjustab Eesti rahvale ökoloogilisi, majanduslikke ja kultuurilisi tagajärgi, mis on põhiseadusevastased ja vabaühenduste hinnangul vastuvõetamatud," seisab avalduses.

Organisatsioonid tituleerivad neli aastat kestnud metsanduse arengukava koostamist metsasõjaks. "Keskkonnaminister Rene Koka (EKRE) taganemine uue metsanduse arengukava vastuvõtmisest on märk, et keskkonnaministeerium toetab jätkuvalt vaid intensiivse metsandusega jätkamist ning uue metsanduse arengukava väljatöötamise protsess on olnud farss, millega lollitatakse avalikkust ja keskkonnaorganisatsioone," teatavad organisatsioonid.

"Avalikuks on tulnud plaan hakata Eesti Energiale puidu põletamise eest maksma toetust, mis tõstab Eesti puiduturul nõudlust veelgi. Lisaks on tegemist äärmiselt keskkonnavaenuliku energia saamise viisiga. Eesti peaks liikuma jätkusuutlike taastuvate energiaallikate: päikese, tuule ja Maa sooja kasutamise suunas ning lõpetama otsustavalt puidu, turba ja põlevkivi põletamise subsideerimise," seisab veel pöördumises.

Organisatsioonid, kes pöördumise esitasid, on MTÜ Eesti Metsa Abiks, MTÜ Roheline Pärnumaa, MTÜ Tänu Loodusele, Raplamaa Loodushoiu MTÜ, Otse Tootjalt Tarbijale, Thara OÜ, Hingevärava Heli MTÜ, EVT Põlisrahvaste Sihtasutus ja MTÜ Maailmaparandamise Aktivistide Algatusrühm.