Pašinjani sõnul on Türgi värvanud terroristidest palgasõdurid Süüriast võitlema Mägi-Karabahhi ja Armeenia vastu. Pašinjani arvates ei ole see enam lihtsalt kohalik julgeolekuküsimus, vaid ülemaailmse päevakorra lahutamatu osa, sest see, mis praegu toimub on kolmel põhjusel oluline rahvusvaheliselt.

„Esiteks, sest terroristid Süüriast värbas Türgi ning viis nad võitlema Mägi-Karabahhi ja Armeenia vastu. Teiseks, Türgi väed osalevad selles protsessis, mis on Türgi impeeriumipoliitika väljendus. Need on operatsioonid Türgi impeeriumi taastamiseks, mis järgnevad Türgi reale demaršidele Vahemerel, Lähis-Idas ja Liibüas. Ja kolmandaks, ma arvan, et Türgi naasis Lõuna-Kaukaasiasse pärast saja-aastast vaheaega, et jätkata armeenlaste genotsiidi, mis leidis aset 1915. aastal Osmanite Türgis,” ütles Pašinjan.

Väite kohta, et rahvusvahelise õiguse järgi kuulub Mägi-Karabahh Aserbaidžaanile, ütles Pašinjan järgmist: „Teate, tegelikult on see kummaline avaldus. Kui me vaatame ajalugu, näeme me, et Mägi-Karabahhi autonoomne oblast sai Nõukogude Aserbaidžaani osaks Nõukogude Liidu moodustamise käigus, veelgi enam, Stalini meelevaldse otsuse tulemusena, mis tehti, kui Nõukogude Liitu moodustati. Ja kui me läheme tagasi Nõukogude Liidu lagunemise juurde, näeme me, et nagu Aserbaidžaan, mis oli Nõukogude Liidu osa, sai Nõukogude Liidust iseseisvuse, sai Mägi-Karabahhi autonoomne oblast, mis jällegi oli Nõukogude Liidu osa, iseseisvuse Aserbaidžaanist, kasutades õigust, mis oli olemas seadustes ja Nõukogude Liidu konstitutsioonis. Ja järelikult, miks võis näiteks Aserbaidžaan saada Nõukogude Liidust iseseisvaks ja Mägi-Karabahh ei saanud Nõukogude Liidust iseseisvaks? Paljud võivad öelda: aga Nõukogude Liit ei ole enam olemas või ei olnud olemas. Samal ajal Nõukogude Aserbaidžaani ei olnud olemas, kui Mägi-Karabahhi atonoomne oblast iseseisvuse sai. Ja järelikult, kui me ütleme, et Mägi-Karabahh kuulub Aserbaidžaanile, peaksime me eeldama, et Aserbaidžaan ise kuulub Nõukogude Liidule.”

Küsimusele, miks toetab Türgi president Recep Tayyip Erdoğan Aserbaidžaani, vastas Pašinjan korrates, et see on Erdoğani aetava Türgi imperialistliku poliitika tagajärg ning kõige tõenäolisem eesmärk on saada lahti iseseisvast Aserbaidžaani riigist, mille Türgi alla neelab.

„Seega, kui ma räägin genotsiidipoliitikast armeenlaste vastu, tahan ma rõhutada, et see ei ole ainult armeenlaste vastase ajaloolise vihkamise väljendus. Probleem on see, et armeenlased on Lõuna-Kaukaasias viimane tõke imperialistliku Türgi teel põhja, kagusse ja itta. Sest Türgi imperialistlik poliitika ulatub palju kaugemale kui Lõuna-Kaukaasia. Vaadakem Türgi tegevust Vahemerel, Liibüas, Lähis-Idas, Iraagis ja Süürias. Ma tahan rõhutada, et minu arvates on Mägi-Karabahh ja Armeenia täna tsivilisatsiooni eesliinil. Kui rahvusvaheline kogukond ei suuda olukorda täpselt hinnata, näeb Euroopa Türgit Viini all,” ütles Pašinjan.