Tänases raadiosaates tuli Helmede duol muuseas juttu pikalt ka Estonia vrakki ümbritsevat temaatikast — nimelt on Rootsi riigi lähenemine hauarahule nii Mart kui ka Martin Helme sõnutsi meie kui eestlaste jaoks ebakõlaline ning mitteoluline.

“Sellist hauarahulepingut, nagu Estonia puhul on tehtud — see on pretsedenditu tegelikult, sellist lepingut ei ole rahvusvahelises õiguses,” sõnas rahandusminister Martin Helme ning märkis, et Rootsi riik karistab hauarahu rikkumise puhul vaid Rootsi kodanikke, kellele see seadus ka kehtib. “Tuleb ju arvestada siiski, et laev on rahvusvahelistes vetes. Ainus, kellel on sellele laevale üldse mingi õigus, on Eesti riik, sest see laev sõitis Eesti lipu all — see laev on Eesti territoorium.”

Mart Helme toonitas, et Eesti riigis on eraettevõtjail Estonia vraki uurimiseks olemas — võimalik on minna lausa 120 meetri sügavusele, mis on kõnealuse laeva uurimiseks piisav (vrakk asub teatavasti 70-80 meetri sügavusel merepõhjas).

“Kui me tahame lõpetada kõik spekulatsioonid, siis tulebki meil alla minna, meil tulebki laev läbi uurida,” ütles Mart Helme. “Kui võtame süstemaatiliselt käsile laeva sisemuse uurimise, käime läbi kajutid, muide — toome välja inimeste säilmed, tuvastame need, anname need üle omastele, laseme nad korralikult maha matta, see ei ole hauarahu rikkumine, see on täiesti humanitaarne missioon.”

Ideed toetas ka poeg Martin Helme, kes mainis, et selline teguviis toob inimestele lõpliku rahu.