Valgevene välisministeerium teatas, et viimastel aastatel on Valgevene pool teinud aktiivselt ja järjekindlalt tööd Valgevene ja Euroopa Liidu vaheliste suhete tugevdamiseks, mis on kasulik inimestele ja julgeolekule ühises regioonis, vahendab Tut.by.

„See on fakt. Nagu on fakt ka see, et Euroopa Liidule ei ole piisanud veerandist sajandist, et jõustada partnerlus- ja koostöölepe Valgevenega, see-eest osutus mõni nädal piisavaks sanktsioonide kehtestamiseks. Ilmselt oleks hakkama saadud ka kiiremini, kui poleks olnud eurooplaste jaoks püha puhkuste perioodi. Tegelikult on kõik lihtne: EL ei taha oma partnerile midagi pakkuda peale sanktsioonide. See tähendab, et selline „autasu” ootab igaüht, kes töötab siiralt kahepoolsete suhete parandamise heaks, aga ei seisa järjekorras, anudes klubikaarti? Demokraatiameelne totalitarism, veel palju visam kui kommunistlik. Mitte ainult teised arvamused, detailid ja nüansid, vaid isegi ilmselged faktid lükatakse a priori ümber, kui need ei vasta „õigele ideoloogiale”. Kahjuks sattus EL-i selline poliitika konstrueeritud illusoorse pildi lõksu Valgevene sündmustest, kus väidetavalt toimub permanentne „hea ja kurja võitlus”, kus on head kõik vahendid ja „kurja” rollis esineb alati legitiimne võim,” kuulutas Valgevene välisministeerium.

Ametlik Minsk leiab, et Euroopa Liidu sammud peegelduvad Valgevene kodanikel, nende julgeolekul, heaolul ja majandusel ning teises koostöövaldkondades.

„Seetõttu ei ole vaja silmakirjatseda. Just sellistest küünilistest ja hingetutest otsustest sünnibki eurobürokraatia imidž, mis peletab eemale ja teeb valvsaks nii EL-i sees kui ka paljusid välispartnereid,” teatas ministeerium.

Veel leitakse Minskis, et sanktsioonid on karistusmeede „sisuliselt selle eest, et Valgevene ei nõustunud täitma ultimaatiivseid nõudmisi, mida ei oleks rahuldanud ükski ennast austav suveräänne riik”.

„Aga poliitiline tahe ja terve mõistus ei suuda ilmselt endiselt peale jääda geneetiliselt külvatud misjonärluse üle ja endale omase riikide jagamise üle „vanaks” ja „uueks maailmaks”, esimese maailma inimesteks, kellel on õigused, ja kõigiks ülejäänuteks, kes on üldiselt mingid ahvid. On raske ette kujutada, et me näiteks näeksime uusi valimisi Poolas, kui me Euraasia Majandusliidus või Kollektiivse Julgeolekulepingu Organisatsioonis otsustaksime, et neil võitis Trzaskowski, mitte Duda,” öeldakse avalduses.

Valgevene välisministeerium teatas, et kehtestab vastuseks oma sanktsioonide nimekirja. Aga „vastavalt kujunenud tsiviliseeritud diplomaatilisele praktikale” oma nimekirja Valgevene ei avalda.

Euroopa Liidu edasiste sanktsioonide korral ähvardab Valgevene veel tõsisemate tagajärgedega, näiteks ühistest programmidest ja projektidest väljaastumise ning diplomaatiliste suhete ümbervaatamisega kuni nende katkestamiseni välja.

„Katsed suruda valgevenelastele peale mingeid väljaspool heaks kiidetud esindajaid, mingeid „pagulasvalitsuste” projekte jne on määratud läbikukkumisele. Selliste struktuuride saatus on kurb: veel alustamata osutuvad need ajaloolise protsessi äärealal olevaiks. Hegeli tuntud paradoks kõlab, et ajalugu õpetab inimesele seda, et inimene ei õpi ajaloolt midagi. Tõugates Valgevene endast eemale unustavad meie parterid EL-ist paraku ajaloo traagilised õppetunnid, mida ajalugu neile ei andesta,” hoiatas Valgevene välisministeerium.