Kõige mahukam süüdistus oli esitatud Audrius Ivanauskasele ja see hõlmas hõlmas 9 varguse või varguse katse episoodi, mis jagunesid Tartu ja Harjumaa vahel. Ivanauskasele määras Tartu maakohus kokku 7 aastat vangistust, millest koheselt kuulub ärakandmisele 2 aastat ja kolm kuud. Ülejäänud vangistust ei pöörata täitmisele, kui Ivanauskas ei pane viie aasta jooksul toime uut kuritegu.

"Kuivõrd konkreetsete isikute teod ja roll kuritegelikus struktuuris olid politsei meisterliku töö tulemusel piisavalt tõendatud, oli võimalik sõlmida nendega karistuskokkulepped ja jõuda süüdimõistva kohtulahendini nii autovargustes kui kuritegelikku ühendusse kuulumises," selgitas lõuna ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Maria Gonjak Delfile.

Teised süüdistatavad olid seotud märksa vähemate või ainult ühe Eestis toime pandud vargusega. Kaks süüdimõistetut olid tabatud Eestis vahetult peale kuriteo toimepanemist, üks peetud kinni Lätis, üks loovutatud Inglismaalt ja üks Prantsusmaalt.

Prokurör Aro Siinmaa sõnul mõisteti isikutele pikaajalised vangistused, millest märkimisväärne osa kuulub reaalsele ärakandmisele ja ülejäänu osas kehtestati pikk katseaeg.

Nii said kuritegelikku ühendusse kuulumises ja grupi poolt suures ulatuses süstemaatiliselt varguste toime panemise eest süüdimõistva otsuse ka Valerij Ostaševskij, Viktoras Antanas Gricius, Žydrunas Stašaitis ja Klaidas Paceviciue.

Ostaševskij ja Gricius said kairsutseks vastavalt aasta ja kuue ning aasta ja viie kuu pikkuse reaalse vanglakaristuse, mida hakkasid nad kandma juba mullu mais. Mõlemal jääb kandmata veidi alla viie aasta vangistust, kui nad viieaastase katseaja jooksul ei pane toime uut kuritegu.

Stašaitis ja Pacevicius peavad reaalselt vanglas veetma kokku ühe aasta, kuid katseajaga jääb õhku veel kolm aastat vangistust. Stašaitise vangistus saab läbi juba kahe kuu pärast, Paceviciuse karistus hakkas jooksma aga alles tänavu juulis.

Kõik süüdimõistetud saadetakse peale reaalse vangistusosa lõppu Eestist välja ning neile hakkab kehtima kuue-aastane sissesõidukeeld. "Senise praktika kohaselt on kombineeritud karistused osutanud kõige tõhusamas, et maksimaalselt järgida nii riigi kui kannatanute huve," teatas Gonjak.

Kohtuotsusega rahuldati ühtlasi kannatanute hagid ning süüdistatavatelt mõisteti välja tekitatud kahju.

Kokku peavad kurjategijad tsiviilhagisid kannatanutele rahuldama ligi 67 000 euro eest.