Välisminister kutsus kohtumisel üles taaskäivitama nii-öelda Balti mulli ehk leppima Balti riikide vahel kokku ühises lähenemises COVID-19 reisipiirangutele ja nende leevendamisele juhul, kui epidemioloogiline olukord seda lubab. "Samal ajal, kui kaitseme oma inimeste tervist, peame püüdma vältida kevadist olukorda, kui piirid meie riikide vahel sulgusid pea täielikult," sõnas välisminister.

Visiidi käigus lepiti kokku mitmes uues algatuses. Eesti kavatseb sisse seada liivi uuringute stipendiumi Läti Ülikooli Liivi Instituudis. Samuti loovad Eesti ja Läti majanduskoostöö preemia.

Olulist tähelepanu pöörati välispoliitilistele küsimustele ja arutati Läti pürgimist ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks aastateks 2026–2027. "Eesti tervitab Läti kandideerimist ja on igati valmis jagama oma kampaania kogemusi," ütles Reinsalu.

Valgevenes toimuvat arutati kõigil kohtumistel. "Valgevene poliitilise kriisi lahendus on uued vabad ja ausad valimised. Balti riigid on Valgevene küsimuse resoluutse ja põhimõttekindla käsitlemisega mänginud rahvusvaheliselt olulist rolli. See on meie lähinaabrus, me peame toimuvale Euroopa Liiduna tõhusalt reageerima ja Baltikumi häälel on eriline kaal," rõhutas välisminister Reinsalu. Eesti on mänginud väga aktiivset rolli rahvusvahelistes organisatsioonides, eriti ÜRO Julgeolekunõukogus ja OSCEs.

Reinsalu sõnul peab Euroopa Liit esimesel võimalusel kehtestama juba kokku lepitud Valgevene sanktsioonid.

Arutati ka olukorda Mägi-Karabahhis.

Pärast kohtumisi asetasid välisministrid pärjad Läti vabadussambale.