„Maailmas on jõuvahekorrad muutunud juba mõnda aega, meile kõige tuntavamalt kajastub see USA, Hiina ja Euroopa Liidu suhete teisenemises ja pole kaugeltki selge, kuidas muudab üleilmseid jõujooni tehnoloogiline areng,“ ütles Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov. „Kaarte on täiendavalt segi pööranud veel koroonapandeemia. Seetõttu on Eesti jaoks oluline mõtestada, kuidas hakkavad üleilmsed muutused mõjutama meie käekäiku lähiaastatel.“

Konverentsil käsitleti globaalsete jõuvahekordade muutumist tuginedes Soomes (Nordic West Office) ja Eestis (Arenguseire Keskus) loodud stsenaariumidele. Kõne alla tulid ka demokraatia tulevik, kaubandussõjad, tehisintellekt ja energiapööre, samuti tutvustatakse Arenguseire Keskuses valminud rahvusvahelise merekaubanduse ja Eesti kui lipuriigi arengustsenaariume aastani 2040.

Konverentsil esinesid professor David Soskice (London School of Economics), dr Risto E. J. Penttilä (Nordic West Office), dr Meelis Kitsing (Estonian Business School, Arenguseire Keskus), dr Anna Ebers Broughel (Tetra Tech ja Texase ülikool), dr Sten Anspal (Rakendusuuringute Keskus CentAR) ja dr Janno Järve (Rakendusuuringute Keskus CentAR).
Konverentsi avas Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa, paneelarutelus astusid üles Anneli Ott (Riigikogu), Marko Mihkelson (Riigikogu), Kaja Tael (Välisministeerium), Jaan Pillesaar (Helmes) ja Andrus Durejko (Ericsson Eesti).

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu Kantselei juures. Keskus viib läbi uurimisprojekte Eesti ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsimiseks, uute trendide ja arengusuundade avastamiseks.

Arenguseire Keskuse uurimissuunad ja valminud uuringud leiab SIIT.