Kurmi sõnul ei keela Eesti, Soome ja Rootsi vahel sõlmitud hauarahuleping riike otseselt midagi tegemast. "Leping ütleb, et riigid on kohustatud kriminaliseerima hauarahu rikkuvat tegevust," ütles Kurm Delfile, et riikide kohta see leping rohkem midagi ei ütle.

Ta toob välja lepingu artikkel nelia esimese punkti, mis ütleb: "Lepingupooled kohustuvad vastavalt oma siseriiklikule korrale kehtes­tama seadused, mille eesmärgiks on viimase puhkepaiga rahu häiriva mis tahes tegevuse, eelkõige sukeldumise või muu vrakist või merepõhjast laevahuku­ohvrite või vara ülestoomise eesmärgil toimuva tegevuse tunnistamine kuriteoks."