Parempoolsed arutlesid üldkogul päevapoliitika üle ja valisid enda juhatusse 11 inimest. Kõige rohkem hääli sai Kristjan Vanaselja. Juhatuse esimehe valib juhatus enda esimesel koosolekul.

Kohal oli ka riigikokku kuuluv parempoolne Mihhail Lotman, kes Delfi kaamerate ees rääkis ka pisut vabadusest, mida Isamaa parempoolsed taotlevad. "Me tahame olla vabad, elada vabas riigis. Sellises ühiskonnas, kus vastutame teiste eest ja kus meil on endal paha olla, kui teistel on paha," rääkis Lotman. Vaata rohkem videost.


Isamaa erakonnasisese liikmeühenduse Parempoolsed asutasid 111 erakonna liiget. Parempoolsete eesmärk on nende sõnul seista läänelike väärtuste ja parempoolse maailmavaate eest ning astuda vastu äärmuslusele Eesti poliitikas. Ühenduse asutajate seas on riigikogu liikmeid, kohalike volikogude liikmeid, omavalitsusjuhte, ettevõtjaid ja riigiametnikke.

Samuti juhatusse valitud Joakim Helenius rääkis Delfile, kui mõttekas on küsida inimeselt, kas ta on konservatiiv või liberaal. "Inimesed toetavad neid parteisid, kes toovad lauale visioonid, mis inimestele meeldivad ja on enam-vähem realistlikud," iseloomustas Helenius parempoolseid.

Helenius rääkis, kuidas parempoolsete põhimõtteid ja visioone saab kenasti kooskõlastada Isamaa ajalooliste printsiipidega.

"Me ei ole mingil viisil viimas läbi mingisuguseid muutusi Isamaas, mis ei oleks partei printsiipidega ajalooliselt kooskõlas," selgitas ta. "Meie fookus on pigem majanduspoliitiline, sest majanduspoliitika ongi Eestile kõige tähtsam. Kõik sõltub majandusest. Kui majandusel ei lähe hästi, ei saa me toetada kultuuri, arendada edasi tervisesüsteemi. Siis meil ei ole võimalusi teha, mida me tahame teha. Parempoolsetel on selged mõtted, kuidas majandust arendada," rääkis Helenius. Need mõtted on Heleniuse sõnul suhteliselt radikaalsed.

Vaata lähemalt videost.


Samuti juhatusse valitud Tõnis Kons rääkis, et ees ootab paar sisulist tegevussuunda - erakonnasiseses debatis osalemine ja uute liikmete leidmine. "Eesti on suur ja lai riik. Tahame oma tegevuse viia ka erakonnas kõikidesse piirkondadesse ja jõuda oma sõnumitega nii erakonna sees kui väljaspool palju rohkemate inimesteni," rääkis Kons.

Konsi sõnul on praegu suur vajadus sellise parempoolse partei järele. Põhjalikumalt tutvu Konsi seisukohtadega järgnevas videos.

Siim Valmar Kiisler rääkis, et tal on hea meel, et sai valitud üks tegus juhatus, sest seni oli initsiaatorina palju vastutust just tema õlgadel.

"Ega see juhatus ei ole mingi aukoht siin meie liikmeühenduses. Pigem selline ülesannete võtmise koht," ütles Kiisler.

Kiisleri sõnul on uue juhatuse eesmärk levitada parempoolset mõtteviisi, seletada lahti väärtusi, mille eest ühendus seisab ja veenda selles nii erakonda kui avalikkust.


Kokku osales valimistel 119 Parempoolsete liiget. Pooled häältest anti e-hääletuse kaudu.

11-liikmelisse juhatusse osutusid valituks:

Kristjan Vanaselja 54 häält
Tõnis Kons 39 häält
Mihkel Kübar 31 häält
Joakim Helenius 30 häält
Kaido Kukk 27 häält
Indrek Luberg 26 häält
Sigrid Nuutre 26 häält
Birgit Remiküll 25 häält
Andero Laur 17 häält
Priit Värk 15 häält
Aleksander Oksmann 14 häält

3-liikmelisse revisjonkomisjoni osutusid valituks:

Madis Kübar 66 häält
Aive Kalev 28 häält
Terje Mitt 22 häält