REKK-i esimees Ligi (Reformierakond) avaldas täna ühismeedias valitud osa kinniseks kuulutatud istungi protokollist, millest nähtub, et suur osa ajast läks istungi protseduurika arutamisele. Ligi sõnul kulutasid Helme ja teised EKRE saadikud meelega aega, et pääseda ise küsimustest ja oodata ära üllatuslikult istungile saabunud USA advokaat Louis Freeh.

"Teen pretsedenditu sammu ja avaldan (lühiduse huvides) fragmente stenogrammist, mida ei peaks olemas olema. Kannatage lugeda. Neid tehakse komisjonide istungitest, mitte komisjonide istungite takistamisest ja ministri sõimust, mis linti läheb. Ka nende avalikustamine on keelatud istungite kohta, aga siin kinnitab Martin Helme linti, et istungit (taas) ei toimu, sest pole hääletust, mida meil kunagi pole tavaks," kirjutas Ligi ühismeedias.

Teise avalikustamise põhjusena tõi ta välja, et Helme on nii riigikogus kui ka ühismeedias juba oma versioonis istungi sisust rääkinud.

Avaldame järgnenud Ligi postituse täismahus.

Välja jäetu pole põnev, aga aru saamiseks:

1. Opositsiooni vähemuse ja valitsuse üle järelevalve ülesande tõttu pole REKK kunagi hääletanud ega otsuseid vormistanud, kui neiks pole konsensust. Katri Raigil on enda komisjoniks häälteenamus olemas ja tema praktika on teine.

2. Louis Feeh isik ega büroo ei ole kordagi olnud komisjonide arutelu teema. Tema kutsumisest ei teadnud ette keegi peale EKRE, ka talle enesele oli see üllatus ja ta polnud selleks valmis. Teda lihtsalt Helme Ameerika leluna väljaspool päevakorda ja Martin Helme küsitlemise aja asemel kutsuda oli ebaloomulik ja pretsedenti loov, ehkki meile antud teemas kokkuvõttes väga viljakas.

3. Martin Helmel oli komisjoni takistamisel kaks eesmärki: ise mitte vastuseid anda ja lüüa surnuks aega, kuni lennuväljalt jõuab kohale Freeh võistkond ja meile muljet avaldab. Ei avaldanud, ma olen harjunud töötama hoopis kõrgema kaliibriga tegelastega, kes teavad ka täpselt kohtumise konteksti ja teemat.

4. Päevakorra muutus toimus neljapäeval, pärast esialgset kutset põhjusel, et Helme oli vahepeal andnud nõusoleku kohale tulla ja andmata jäänud seletused anda.

Aga ebaolulisema kärbetega sellest, kuhu kulus 45 minutit, mis Helme loo järgi olnud minu saamatus.

...

Jürgen Ligi toonitas, et algusest peale on seisukoht olnud see, et komisjon ei aruta Louis J. Freeh küsimust, vaid Eesti riigivalitsemise küsimust. J. Ligi sõnul pole vaja, et advokaat ootamatult istungile iseenda tööst rääkimiseks kutsutaks. Advokaadibüroo kaasamine istungile on nende asjata debati toomine. Arutelu mõte ei ole olnud advokaadibüroo arvustamine, vaid Eesti asjaajamisele ja riskidele keskendumine.

Martin Helme: oh come on, lõpeta see pläma ära. Esiteks sa ei kutsunud mind siia selle päevakorrapunktiga. Sa kutsusid mind siia hoopis teise päevakorra punktiga. Siis said mu kätte, ups, vahetasid päevakorrapunkti ära. Nüüd räägid heast tavast. Maga välja inimene. Teiseks, kui sa oled kaks kuud sõimanud L. Freeh'd vene agendiks, siis see on väga selgelt ka L. Freeh küsimus. Väga hea, sa kuulutasid selle kinniseks istungiks – ma sõimangi sind nii palju kui süda lustib.

J. Ligi: mina ei ole L. Freeh’d vene agendiks sõimanud.

Helme: oled. Sõnaotseses mõttes sõimanud. Sa võid seda rumalat juttu siin ajada nii palju kui tahad. Las ta siis annab seal väljas intervjuusid ajakirjanikele.

J.Ligi: mina viitasin luureraportile. Selline sõnakasutus tuleb tegelikult EP-lt. Ära omista mulle. Sa elad Uute Uudiste sees. Sa pole komisjoni liige.

M. Helme: ma lähen kell 14.00 minema. Üleüldse kuni päevakord pole kinnitatud, pole istungit.

J. Ligi: hakkame tööle. Me ei tohiks viia küsimust L. Freeh’le.

Helme: kui sa ei kinnita päevakorda, ma lähen minema, mul pole mõtet siin istuda.

Ligi: ma praegu teengi seda. Sina ei juhi komisjoni istungit. Tuleta meelde…

Helme: sina ka ilmselgelt mitte, sa ei saa ju millegagi hakkama.

...

Aivar Kokk ei mõista, miks korruptsioonivastase erikomisjoni esimees sekkub riigieelarve kontrolli erikomisjoni töösse. A. Kokk soovib, et ka riigieelarve kontrolli erikomisjoni töökava kinnitatakse.

Martin Helme täpsustas, et advokaadibüroo esindajad viibivad hetkel lennujaamas.

Jürgen Ligi täpsustas, et käesoleva ühise istungi juhataja on kokkuleppeliselt Katri Raik.

Martin Helme: mis asi on ühisistung. Sellist asja nagu ühisistung pole kodukorras olemas. Misasja sa sogad. Sa oled tsirkust teinud kuu aega, lõpetame ära sellest kodukorrast üle rullimise ja headest tavadest rääkimise.

Katri Raik: korruptsioonivastase erikomisjoni istung algab siin, kui riigieelarve kontrolli erikomisjon ei saa oma päevakorda kinnitada, võib ta lahkuda.

Martin Helme: miks ta ei saa. Kui komisjoni liikmed panevad lauale ettepanekud, siis seda tuleb hääletada.

Ligi: kas sulle anti sõna?

Helme: ma võtan selle sõna. Sul pole ka kunagi sõna. Sa oled viimane inimene kes tuleks mulle midagi ütlema.

Jürgen Ligi: minu komisjonis pole tavaks hääletada. Meil on kahe komisjoni ühine istung, kas seda on päevakorras või ei ole – me võime teha istungeid ükshaaval või …

Martin Helme: ei või!

Andres Sutt: minu meelest see, mis härra minister siin ütles, vajab dokumenteerimist, ma palun see sõnavõtt protokollida.

Martin Helme: nad on selle protokolli juba salajaseks kuulutanud rõõmsalt. Kui on salajane istung on salajane protokoll.

Andres Sutt: ma ikka tuletan meelde, kes keda siin ikka küsitleb.

Martin Helme: mina ka tuletan meelde, Jürgen Ligi, Riigikogu liige ei küsitle mitte kunagi mind, kui komisjon tuleb kokku, siis komisjon küsitleb mind. Ta pole suutnud isegi komisjoni rakendada.

Katri Raik: kas sa oled nõus, et meie, korruptsioonivastane erikomisjon, on koos?

Martin Helme: jah.

Katri Raik: kas me võime siis oma komisjoni istungiga alustada?

Martin Helme: aga teise komisjoni liikmed tahavad ka oma istungit rakendada. Neil ei lasta seda teha.

Jürgen Ligi: täpsustame enne seda, et meil on kinnine istung ja meile ei tule siia ootamatuid külalisi. Peaasi on see, et me ei aruta tegelikult Louis J. Freeh firmade käekäiku, selleks puudub meil pädevus, teadmised. Meie uurime seda, kuidas on Eesti pool käitunud ja see on kogu selle uurimise vorm olnud. Mina ei kujuta ette kuidas me nüüd järsku uue teema saame ja kuidas saab panna kahte komisjoni kuulama panna inimest, kelles pole isegi kokku lepitud.

Aivar Kokk küsis üle, kas ta on siiamaani õigesti aru saanud, et erikomisjonide istungid on tavapäraselt avalikud.

Anu Kärtner täpsustas, et Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungid on avalikud tulenevalt Riigikontrolli seadusest. Hetkel on käimas ühine istung, mille materjalid on mõeldud asutuse siseseks kasutamiseks ning avaliku teabe seaduse kohaselt need avalikustamisele ei kuulu. Riigikogu töö- ja kodukorra seaduse paragrahv 36 lõige 3 ütleb, et komisjon võib otsustada istungi avalikuks, kui selle poolt hääletab üle poole komisjoni kooseisust.

Aivar Kokk nõustub, et kinniseid materjale avalikult arutada ei saa. Siiski leiab A. Kokk, et kuna tavapäraselt on riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungid avalikud, siis tuleks nüüd selle kinniseks kuulutamine aga hääletusele panema. Praegu pole kumbki komisjon seda hääletusele veel pannud.

Jürgen Ligi märkis vahele, et me ei saa kunagi seda hääletada, kas asutusesiseseks mõeldud dokumentidest saab avalikult rääkida või mitte.

Oudekki Loone sõnul saab alati valida, et me ei taha teha suletud istungit ja sellisel juhul me nendest paberitest loomulikult ei räägi. Sellisel juhul saaksime jätkata näiteks diskussiooni, mis algas eelmisel riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil. (14.09.2020 oli riigieelarve kontrolli erikomisjonis infopunkt ,,Erikomisjonide töö kokkuvõte rahandusminister Martin Helme ja advokaadibüroo Freeh, Sporkin & Sullivan LLP vahel sõlmitud lepinguga seotud asjaoludest’’)

Eelmisel istungil oli väga palju küsimusi ja arutelu jäi pooleli. O. Loone sõnul oleks praegu suurepärane võimalus ära kuulata ka advokaadibüroo. O. Loone leiab, et me peaksime olema korrektsed. Kui teha kinnine istung, mis ei ole tavapärane, siis seda peaksid saama mõlemad komisjonid ka hääletada. O. Loone soovib, et ka riigieelarve kontrolli erikomisjon saaks oma päevakorra ära kinnitada. Kui peakski tõesti selguma, et arutelu ei saa pidada avalikult, võib seda tõepoolest arutada kinnisel istungil, aga seda peab saama hääletada.

Katri Raik heitis ette, et praegu üritatakse takistada korruptsioonivastase erikomisjoni tööd ja viivitatakse ministri küsimise aega.

Paul Puustusmaa kommenteeris, et ka korruptsioonivastane erikomisjon ei hääletanud eraldi istungi kinnisust või avalikkust.

Jürgen Ligi sõnul soovis temagi alguses, et istung toimuks avalikult. Kuid kuna pooled arutelu materjalid on ametisalaseks kasutamiseks, otsustati istung kuulutada kinniseks. Seega otsustas esimees, et istungi kinnisust/avalikkust hääletusele ei pane.

Martin Helme ütles, et kui komisjoni liikmed seda hääletust nõuavad, ei saa esimees sellest keelduda.

Jaak Valge uuris, millised on olnud eelnevate istungite kokkulepped tänase arutelu osas.

Jürgen Ligi ütles, et eelmisel istungil palus ta, et võimalikud etteheited esitatakse kirjalikult. Alles siis, kui on esitatud kirjalikud tõendid, saab teemat täpsemalt edasi arutata. Vahepeal aga selgus, et rahandusminister Martin Helme on nõus meie istungil osalema. Siis otsustati enne istungi päevakorra välja saatmist, et täna kuulatakse ära Martin Helme.

Martin Helme ütles, et hetkel on käimas tavaline istumine, millel pole Riigikogu komisjoniga mingit pistmist.

Jürgen Ligi nõustus päevakorra hääletusele panekuga.

Aivar Kokk nentis, et komisjonis pole kordagi arutatud, et täna võiks toimuda ühine istung. 14.09.2020. istungil lepiti kokku, et arutelu jätkatakse järgmisel esmaspäeval. Selline muudatus pole komisjoni liikmetega läbi räägitud. Ei tohiks päris nii olla, et keegi neljapäeva õhtul arvab, et teeme hoopis ühise istungi. Komisjoni liikmetega võiks suhelda.

Jürgen Ligi selgitas, et selline muudatus tulenes eelmise nädala infotunnist, kust jäi kõlama, et rahandusminister avaldas valmidust komisjoni istungile tulla. Seepärast me muutsime selle ära. See ei olnud salaplaan. Kuivõrd rahandusminister ei leia mahti meie komisjonis väga tihti käima.

Martin Helme ütles, et komisjoni istungit veel ei ole. Temal ei ole huvi Jürgen Ligiga niisama lobiseda.

Oudekki Loone soovis täpsustavalt küsida Jürgen Ligi väite kohta, justkui rahandusminister nõustub ainult väga harva komisjoni istungitel käima ja ainuke võimalus on teha ühisistung. O. Loone soovis rahandusministrilt teada, kas see, et rahandusminister võiks tulla ajakavas ühte ja teise komisjoni oleks ajakavas võimatu, kas seda on üldse küsitud või kuidas sellega lood on.

Martin Helme: kindlasti pole see võimatu. Kaks nädalat tagasi minu käest küsiti, kas ma saan eelmisel esmaspäeval tulla. Ei, eelmisel esmaspäeval oli kava kinni, tulen järgmisel esmaspäeval. Siis öeldi, ei siis enam ei taha. Nii, riigikogu istungjärgu alguses selle bluffi ma paljastasin. Selle peale tuli kutse, tuli teise päevakorra punktiga. See päevakorra punkt vahetati rõõmsalt välja reede õhtul, mille peale küsiti kas ma siis ikka tulen. IKKA TULEN IKKA TULEN see on mul kalendris kirjas.

Kokk: huvitav oleks teada mis see päevakorrapunkt oli?

Helme: majandusaastaaruanne minu meelest.

Ligi: ei olnud. Meetmed olid.

Helme: see ei tähenda midagi. Ma olin selle aja endale ilusti kirja pannud ja tulin. Tühja, vahet ei ole mis päevakorrapunkt on.

J. Ligi pakkus ministri osalemise statistikat.

Oudekki Loone leiab samuti, et ei saa väita, et rahandusminister Riigikogu komisjonides ei käi.

Jürgen Ligi küsis Katri Raikilt, kas päevakorda peaks uue teema sisse tooma.

Katri Raik avaldas kahetsust, et riigieelarve kontrolli erikomisjoni päevakorra kinnitamine nii kaua aega on võtnud. See ei ole tema sõnul normaalne, päevakord peab saama kinnitatud või mitte kinnitatud. Ka mitte kinnitamine on otsus. Nüüd selgudes, et kohale on jõudnud ka Louis J. Freeh koos oma meeskonnaga, on võimalus nad ikkagi ära kuulata. Me ei pea nimetama seda komisjoni istungiks. Siiski nõustus Katri Raik, et me ei lahenda Louis J. Freeh personaalküsimust.

Oudekki Loone on nõus, et ka päevakorra mitte kinnitamine on otsus. Küll aga ei mõista O. Loone, miks komisjoni esimees keeldub hääletamisele panemast komisjoni kinnisust, kui seda ütleb isegi päevakord ja ka parandusettepanekut.

Katri Raik ütles, et tema pole mingit parandusettepanekut hetkel kuulnud.

Aivar Kokk täpsustas, et parandusettepanek puudutab seda, et istungil saaks osaleda ka advokaadibüroo esindajad.

Oudekki Loone ütles, et hetkel on õhus kolm küsimust:
-kas istung on kinnine; -mis on meie päevakord; -kas me lisame päevakorda advokaadibüroo esindajad.

Oudekki Loone ütles, et see on tegelikult loogiline, et istung on kinnine ja ei usu, et ka teistel selle vastu midagi oleks, kuid seda saab otsustada vaid hääletades, et asjad oleksid korrektselt.

Riigieelarve kontrolli erikomisjon kinnitas konsensuslikult käesoleva istungi parandusettepaneku, et arutelul kuulatakse ära ka advokaadibüroo esindajad. Teiseks kinnitati ära komisjoni päevakord. Kolmandaks kinnitati, et istung on kinnine.


Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid