„Valgevene rahvas, kes on ainus võimuallikas ja suveräänsuse kandja, tegi oma valiku. Just see omab määravat tähtsust. Mingisugused teatud tegijate välise legitimiseerimise protseduurid on kõigist vaatepunktidest tühised,” kuulutas välisministeerium.

Avalduses mainitakse ÜRO hartat, mille järgi on keeld sekkuda siseasjadesse üks rahvusvahelise õiguse nurgakividest.

„Seetõttu valivad valgevenelased oma riigipea, parlamendi ja kohalikud nõukogud iseseisvalt ja ilma välise sekkumiseta. Valgevene rahvas ei vaja oma võimu „legitimiseerimist” isehakanud fakultatiivsete „legitimiseerijate” poolt,” öeldakse avalduses.

Valgevene välisministeerium leiab, et kogu see küsimus on väljamõeldud ja kunstlik.

„Mõnede lääneriikide katsed seada kahtluse alla riigipea legitiimsus ei peegelda mingil määral rahvusvahelise kogukonna valdava enamuse arvamust. Erilist hämmastust kutsub esile meie Ukraina naabrite käitumine, kes enam isegi ei ürita varjata sõltumatuse puudumist oma välispoliitiliste otsuste langetamisel ega peata avalduste voogu oma väidetavalt miskipärast meie sisepoliitilisest olukorrast tingitud hinnangutega. Tekib mulje, et Ukraina-Euroopa koostöö peamine tulemus on seni „õpetama õppimine”,” teatas Valgevene välisministeerium.

Välisministeerium teatas, et Valgevene ei ole kunagi sekkunud ega kavatse sekkuda teiste riikide siseasjadesse.

„Ootame oma välispartneritelt analoogilist lähenemist,” teatas ministeerium.