Dmitri Doroškevitšit süüdistati tapmiskatses, sest 1. augusti öösel 2018. aastal tulistas ta Tallinnas Mustakivi teel Mustakivi sillal kaasasolnud tulirelvast kannatanut, tabades teda pea ja kehatüve piirkonda, millega tekitas talle eluohtliku tervisekahjustuse. Ohver, tulistamise hetkel 35-aastane mees, jäi vigastuste tõttu pimedaks.

Kohus möönis, et süüdimõistetu tegutses hädakaitse seisundis, kuid ületas hädakaitse piire ja seega mõisteti talle selle teo eest ette nähtud minimaalne karistus. Ohver ja tulistaja üksteist ei tundnud.

Kohus rahuldas kannatanu poolt Doroškevitši vastu esitatud tsiviilhagi varalise kahju osas täielikult ja mõistis kannatanu kasuks välja alates 2018. aasta augustist tolle aasta lõpuni 500 eurot kuus ning 2019. aasta jaanuarist kui kannatanu täieliku paranemiseni igakuiselt Eesti riigi poolt kehtestatud miinimumpalga.

Mittevaralise kahju nõude rahuldas kohus osaliselt, mõistes kannatanu mittevaralise kahju katteks 30 000 eurot.

Tulistajalt mõisteti välja riigi tuludesse menetluskuludena 3203 eurot.

Otsus ei ole veel jõustunud.