Uuringu juht, ülikooli peremeditsiini professor Ruth Kalda tõdes, et kooli algus tihendas inimestevahelisi kontakte ja lõi soodsaid võimalusi viiruse edasikandumiseks.

Terviseameti andmeil lisandub uusi nakatunuid iga päev pea kogu Eestis, seni on puutumata vaid üksikud maakonnad.

"Hiljutistes piirkondlikes seirelainetes selgus haigustunnusteta või väga kergete sümptomitega nakatunuid, kes polnud nakkusest ise teadlikud. Üleriigiline seire annab võimaluse hinnata, kas koroonaviiruse varjatud levik võib olla laiem," selgitas Kalda.

"Kui viiruse varjatud levikut ei ole või see on väike, võib julgemalt planeerida nii koolielu kui ka avalikke üritusi. Kui aga selgub, et viirus on levinud eeldatust laiemalt, saab kaaluda vajalikke viiruse ohjeldamise meetmeid, eeskätt suurema levimusega piirkondades," lisas ta.

30. septembrini vältava seirelaine käigus on teadlaste soov testida juhuvalimi alusel 2400 elanikku. Rahvastikuregistri andmete põhjal valimisse sattunud inimestele saadab uuringufirma Emor kutse kas e-kirjaga või telefonile saabuva lühisõnumiga. Pärast küsimustiku täitmist lepitakse kokku sobiv aeg ja koht ninaneeluproovi andmiseks. Uuringus osalemine on vabatahtlik.

See on koroonaviiruse levimuse uuringu kaheksas seirelaine. Uuringut teevad Tartu Ülikooli teadlased, partneritena aitavad kaasa Kantar Emor, Medicum Eriarstiabi ja Synlab Eesti.