Kõige vaenulikumaks riigiks peavad küsitletud venemaalased loomulikult USA-d, mida luges selliseks 60%.

Järgnevad Ukraina (35%) ja Suurbritannia (29%).

Võrdselt 26 protsendi peal on vaenulikkuse edetabelis Läti, Leedu ja Poola.

Eesti ees on veel 16 protsendiga Gruusia ja 15 protsendiga Saksamaa.

Eestit peab vaenulikuks vaid 11% küsitletud venemaalastest.

Eesti jaoks on see kõigi aegade madalaim näitaja. Tipus oli see number loomulikult 2007. ehk pronksööde aastal, kui Eestit pidas vaenulikuks 60% küsitletutest. Edasi on Eestit vaenulikuks pidavate venemaalaste osakaal alates 2015. aastast pidevalt kahanenud.

Kõige sõbralikumaks peavad venemaalased Valgevenet (58%), Hiinat (40%), Kasahstani (35%), Armeeniat (17%) ja Aserbaidžaani (13%).