Teravalt oli täna riigikogus päevakorras USA advokaadi Louis Freeh' advokaadibüroo palkamine. Käsitleti nii lepingu sõlmimise põhjusi, asjaajamise käiku kui ka advokaadibüroo usaldusväärsust.

Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles nädala alguses Delfile, et erakonnal on materjal koos Helme umbusaldamiseks. Toona märkis ta, et opositsioon annab riigikogu infotunnis Ratasele ja Helmele veel võimaluse USA advokaadibürooga sõlmitud õigusabi lepingu teemal selgitusi jagada. Kas umbusaldus tuleb või mitte, pidi sõltuma ministrite antud vastustest.

Ratas: büroo kinnitas, et huvide konflikti neil ei ole

Advokaadibürooga sõlmitud lepingu kohta ütles peaminister, et EKRE, Isamaa ja Keskerakonna valitsuskoalitsioon otsustas oma kabinetinõupidamisel see lepinguprojekt heaks kiita. „Loomulikult ei olnud siis teada, kellega see leping sõlmitakse. See ülesanne jäi rahandusministrile ja laiemalt rahandusministeeriumile. Nüüd, kui te küsite, et mis on selle lepingu eesmärk, siis lepingu eesmärk on tõesti toodud, milleks on pakkuda Eesti valitsusele õigusteenust, mille eesmärk on sõlmida USA pädeva asutusega kokkulepe sissenõutavate trahvisummade osaliseks ülekandmiseks Eestile,“ rääkis Ratas.

Leping lõpetatakse Ratase kinnitusel siis, kui üks osapool seda enam ei täida, või kui on huvide konflikt. „Huvide konflikti puhul peame arvestama seda, mida ütles advokaadibüroo. Nad on kinnitanud, et seda huvide konflikti neil ei ole. Ja me saame hinnata seda, mida ütleb rahandusminister. Ka tema on öelnud, et seda konflikti ei ole. Eestil on vaja partnerit, kes kaitseks meie huve Ameerika Ühendriikides.“

Lepingu hinna kohta – kolm miljonit eurot – ütles Ratas, et tema meelest on see turul valitsev hind ja üsna selliste summade peale neid lepinguid tehakse

Kallas päris, miks peaminister ei usalda Eesti ametiasutusi, vaid usaldab USA advokaadibürood. Tema sõnul on välisluureamet, välisministeerium, ka Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides kokku pannud memo, mis ütleb üheselt, et Freeh' advokaadibüroo pole heas kirjas ja tal on sidemed Venemaa rahapesijatega.

Peaminister vastas, et usaldab Eesti ametiasutusi. Eesti USA saatkonna koostatud taustakirjelduses soovitatakse valik teha kahe büroo vahel, kuid need ei teinud peaministri kinnitusel huvide konfliktile viidates pakkumist. Ratase hinnangul on ka välisministeeriumi ja välisluureameti hinnangud teineteisele veidi vastukäivad.

Ka rahandusminister, kellel tuli samuti oma otsuste kohta aru anda, kinnitas, et kogu asjaajamine on olnud õiguspärane ja avalik. „Kõik paberid, mida on küsitud, olete te saanud. Ja sellest paberireast on väga selgelt näha, et on olnud valitsusse viidud teema, valitsuses on olnud arutelud, on olnud kabineti otsus, sellele on järgnenud valitsuse otsused. Selle volituse alusel ja selle volituse piires olen ma tegelenud hanke ettevalmistamisega, kaasanud sinna justiitsministeeriumi, kaasanud sinna välisministeeriumi, kaasanud sinna läbi välisministeeriumi välissaatkonna ja ka välisluureameti,“ rääkis Helme.

Rahandusminister lisas, et Eesti riik on sõlminud päris palju õigusabilepinguid ja ta ei usu, et neist lepinguist tehakse peaministrile jooksvaid ülevaateid.

Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond) küsis välisminister Urmas Reinsalult, kas ta on valmis avalikustama advokaadibüroo kohta tehtud hinnangu.

Reinsalu vastas, et välisministeerium ei avalikusta oma memosid. „Selle loogika on tegelikult seotud sellega, et ka kolmandad isikud oleksid valmis usaldusväärselt Eesti diplomaatidega infot jagama. See on pretsedendi küsimus,“ sõnas välisminister.

Infotunni lõpus nentis peaminister, et tema hinnangul on Freeh'st tehtud väga osavalt poliitiline argument ja malakas, mis viib fookuse olulisemalt - rahapesuvastastelt võitluselt - eemale.

Vaata lähemalt riigikogu infotunni blogist.